Barn og unge

Barn og unge

Aktuelt

Med barn som litteraturjury

Som kick off til juryeringen hadde klasse 5b på Ekeberg skole besøk av forfatteren Jørn Lier Horst.

Som kick off til juryeringen hadde klasse 5b på Ekeberg skole besøk av forfatteren Jørn Lier Horst.

Litteratur for barn og unge har tradisjonelt blitt laget og vurdert av voksne. Nå vil Kulturrådet snu på dette og la litteraturen bli skapt og vurdert av barna selv.

Kulturrådet har satt i gang et forsøksprosjekt der forfattere skal samarbeide med barn og unge om å skape litteratur. Prosjektene kan være litteratur i tradisjonell forstand eller kan ta utgangspunkt i en utvidet forståelse av litteraturbegrepet hvor litteraturen ikke nødvendigvis befinner seg mellom to permer.

Tora Ferner Lange 

Lyrikk, romaner, illustrasjoner og sakprosa er eksempel på sjangrer det kan søkes støtte til og samarbeidet kan omfatte ulike deler av skriveprosessen og konkretiseres gjennom ulike arbeidsformer.

– Målet med støtteordningen er å stimulere litteraturfeltet til å utforske nye måter å samarbeide med barn og unge om skaping av litteratur, sier Tora Ferner Lange, fagansvarlig for barne- og ungdomskultur i Kulturrådet.

5. klasse som jury

Søknaden skal sendes inn både som en kort video og som en vanlig søknad. Videoen er det klasse 5b på Ekeberg skole i Oslo som skal vurdere og gi sin evaluering av. De skal vurdere om de tror på prosjektet og ta hensyn til kriterier som gjennomføringsevne, geografisk fordeling og prosjektenes fordeling på ulike aldersgrupper og bredden i prosjektene sett under ett.  – Det er prosessen, ikke nødvendigvis det litterære resultatet elevene skal vurdere, sier Tora Ferner Lange. 

Klassen blir behandlet på lik linje med et underutvalg i Kulturrådet og innstillingen deres går til Faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet.

– Det er første gang Kulturrådet, og kanskje en hvilken som helst offentlig etat, bruker barn ned i 10- årsalderen som sakkyndige i tildeling av offentlige midler, sier Lange.

Litteraturskaping med barn og unge har søknadsfrist 5. desember.

Her finner du utlyningstekst og retningslinjer.

Kick off med Jørn Lier Horst

Aftenposten var med da klasse 5b hadde kick off for prosjektet i biblioteket på Ekeberg skole. Forfatteren Jørn Lier Horst var invitert for å fortelle om hvordan han arbeider med bøkene sine. Fokus var på Clue-serien, en detektivserie for barn. Horst fortalte om hvordan hendelser fra da han selv arbeidet som etterforsker ga han ideer til bøkene, bl.a. et hundre år gammelt skjelett og en kiste på loftet hos en bankraner. 

Skolebibliotekar Siri Larsen ved Ekeberg skole skal lede prosjektet ved skolen. Til Aftenposten sier hun at både lærere og elever er forberedt på å bruke mye tid på prosjektet. 

– Barna kan være ganske nådeløse i sine vurderinger, de har gode begrunnelser og vurderinger på hva de mener er god litteratur og ikke. I dette prosjektet blir det viktig å hjelpe dem til å finne de riktige ordene, slik at de kan utdype hvorfor de mener det de gjør, sier hun til Aftenposten.

Les artikkelen i Aftenposten.


blog comments powered by Disqus