Barn og unge

Barn og unge

Aktuelt

Ny avis fra Kunstløftet om sensur og skjerming

For hvem skjermes barn for kulturopplevelser? Kunstløftets avis handler om sensur og skjerming. Illustrasjon: Tim-Tek

For hvem skjermes barn for kulturopplevelser? Kunstløftets avis handler om sensur og skjerming. Illustrasjon: Tim-Tek

Hvem er det voksne vil beskytte når de setter grenser for barn og unges kulturopplevelser? Kunstløftets første avis i 2015 handler om sensur og skjerming, og kommer som bilag til Morgenbladet 27. mars.


Kunstløftet setter denne gangen fokus på sensur og skjerming. Selv om det hersker bred enighet om at barn og unge bør skjermes for visse bilder, temaer og arenaer, er det langt vanskeligere å bli enige om nøyaktig hvor grensa skal gå. I realiteten er det da heller ikke snakk om én grense, men om et flettverk av grenseinndelinger som flyttes frem og tilbake i henhold til skiftende kulturelle normer og kontekster.

I denne utgaven søker vi å reflektere rundt – og åpne for diskusjon om – hvor grensene bør gå og hvorfor. Blant annet argumenterer Kjetil Røed for at barn bør skjermes for sterke bilder vi ikke selv kan sette ord på, Grethe Melby spør seg om vi begrenser barnas kulturelle kompetanse om vi skjermer dem for det «alle de andre» får se, Eirik B. Traavik har sett nærmere på ulike lands prakiser for aldersgrenser og sensur, og forsker ved Politihøgskolen Ragnhild Bjørnebekk slår fast at det finnes en sammenheng mellom voldelige spill og voldelig adferd. Eivind Buene har tatt med seg sine motvillinge ungdommer på konsert med Kringkastningsorkesteret, Mohamed Fadlabi forteller om sin første kunstopplevelse og Gaute Brochmann har snakket med videregåendeelever om rivingen av Y-blokka. Dette –  og mye mer – kan du lese mer om i Kunstløftets avis, som er å finne som bilag i Morgenbladet fra kommende fredag og gjennom hele påsken, eller du kan bla i den her.

 

 

Les flere saker fra Kunstløftet.


blog comments powered by Disqus