Barn og unge

Publikasjoner

Årsmelding Kulturrådet 2015

Årsmelding Kulturrådet 2015

Årsmeldingen presenterer en oppsummering av Kulturrådet i tall og tekst for jubileumsåret 2015.

Skriftserie: Rapport
Navn: Årsmelding Kulturrådet 2015
Utgiver: Kulturrådet
Forfatter: Kulturrådet
Utgivelsesår: 2016
ISBN (trykt utgave):ISBN 978-82-8105-118-8
ISBN (online):ISBN 978-82-8105-119-5