Den kulturelle skolesekken

KROM - kropp og rom. Foto: Camilla Myhre
Skolesekken flyttet

Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) har overtatt ansvaret for Den kulturelle skolesekken. Informasjonen om ordningen finner du på www.denkulturelleskolesekken.no.

Les mer