Den kulturelle skolesekken

KROM - kropp og rom. Foto: Camilla Myhre
Kunst og kultur til skoleelever i Norge

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle elever i landet oppleve kunstproduksjoner innen alle sjangre levert av profesjonelle kunstnere.

Den kulturelle skolesekken administreres lokalt av fylker og kommuner. Fylkene velger ut kunstproduksjonene og utformer selv sin egen skolesekk.

Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken holder til i Kulturrådet. Sekretariatet virker som et bindeledd mellom nasjonalt og regionalt nivå og jobber blant annet med rapportering, informasjon og nettverksbygging.