Den kulturelle skolesekken

KROM - kropp og rom. Foto: Camilla Myhre
Skolesekken flyttet til Rikskonsertene

Sekretariatet til Den kulturelle skolesekken er lagt ned fra 01.01.2016. Rikskonsertene blir ny etat for Den kulturelle skolesekken. Ny nettside for DKS er http://www.denkulturelleskolesekken.no/.

Les mer