Museum og kulturvern

Digital utvikling

Prosjekt

Digitalt fortalt

Utsnitt fra plakat for Digitalt fortalt

Utsnitt fra plakat for Digitalt fortalt

Digitalt fortalt er en interaktiv formidlingstjeneste for fortellinger knyttet til kulturarv fra hele landet. Viktige elementer i arbeidet er å knytte sammen historier fra kulturarvsinstitusjoner med private personers fortellinger og få et økt fokus på digital formidling og bruk av sosiale medier.

NB! Digitalt fortalt faset ut 1.1.2016. 

Innholdet i den tidligere databasen er overført til Digitalt museum

 

Arbeidet har også et fokus rettet mot å knytte fortellingene til relatert informasjon om et objekt, et bilde, et sted eller en hendelse i andre offentlige portaler og databaser, for eksempel Arkivportalen, Digitalt Museum, Europeana, eller mot nettleksikon slik som Wikipedia eller Store norske leksikon. Digitale fortellingene kan sies å utgjøre en del av en trekant der fagdatabasenes objekter og bilder, og de nettleksikale faktaene, utgjør de andre to.  Satsningen arbeider med og berører temaer som:

 • Digital og formidlingsrettet kompetanseoppbygging i institusjonene
  • bildebehandling, lyd, video, søking internett, klipping/miksing, multimediale tekster 
  • dramaturgi, storytelling, andre virkemidler i formidlingen
  • rettigheter, lisenser, bruk av materiale, deling, holdninger
  • gjenbruk og kobling av digitale objekter og utprøving av sosiale medier
  • en god kanal for immaterielt kulturarv
 • Inkludering, brukermedvirkning og mangfold
  • løsningen er åpen for alle, både institusjoner og privatpersoner
  • løsningen legger til rette for en miks av institusjonelle/private bidrag
  • mange ulike stemmer i fortolkningen og formidlingen av kulturarv
  • brukerne kan bidra, kommentere, dele og diskutere
 • Digital infrastruktur og digitalt samarbeid