Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Historier fra Dovrefjell

Viewpoint Snøhetta på Dovre. Foto: Sidsel Hindal

Viewpoint Snøhetta på Dovre. Foto: Sidsel Hindal

Hvilke historier skjuler seg i naturen? Dersom du er på Dovre, kan Kultur- og naturreise gi deg innblikk i villreinens kår, moskus, ubalansen i naturen, fjellflora og pilegrimstradisjoner i regionen.

Prosjektet Kultur- og naturreise har fått produsert 20 filmsnutter fra Dovreregionen i samarbeid med Statens naturoppsyn og Pilegrimssenteret Dovrefjell. Filmene er et resultat av møtet mellom filmskaperne Kristoffer Pahle og Christian Lien Jensen (Jazzmontør), naturformidler Espen Rusten, naturforvalter Arne Johs Mortensen og pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl i naturskjønne omgivelser på Dovre et par junidager i 2013. Ideen bak produksjonen var å følge Mortensen og Rusten på jobb, for å synliggjøre det usynlige. Hva skjuler naturen som vi ikke kan lese ut av den? Hvorfor er det viktig å verne og forvalte naturen?

Naturformidler Espen Rusten har sin arbeidsplass på utsiktspunktet Viewpoint Snøhetta på Dovre. Men hva kan man se fra det mye omtalte arkitekttegnede utsiktspunktet?

Pilegrimer på Dovre

Mange av videoene er om naturfenomener og forvaltning, men Dovre er ikke kun et sted for å oppleve naturen. Dovre er også et viktig strekk på pilegrimsleden til Nidarosdomen. I videoene gir Hans-Jacob Dahl et innblikk i pilegrimsvandring og -tradisjoner.

Pilegrimsprest Hans-Jacob Dahl forteller om sælhustradisjonen på Dovrefjell, som ga pilgrimer overnattingsmuligheter på ferden. Men hva skjedde når sælhuset var fullt?

Skal kunne oppleves på stedet

Videoene er først og fremst produsert for å vises i Kultur- og naturreises app slik at du kan oppleve dem på stedet. Beste måten å oppleve dem på i dag er via Digitalt fortalt hvor det er en kort kontekst til hver av videoene. De er også tilgjengelige på YouTube.

Drypp fra Dovre - les mer på Kultur- og naturreises blogg

Kultur- og naturreise på YouTube

Digitalt fortalt

Kultur- og naturreise – et tverrfaglig innovasjonsprosjekt

Prosjektet er et unikt samarbeid på tvers av direktorater og departementer. Målet med prosjektet er å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur. Det gjøres ved å åpne og berike partneres databaser, kartfeste innholdet og formidle informasjonen ut i en egen applikasjon. Prosjektet legger også til rette for verdiskaping ved at tredjepart kan ta i bruk innholdet og utvikle nye tjenester via en nasjonal infrastruktur.  

Arbeidet i Kultur- og naturreise har bidratt til å sette fokus på åpne, offentlige data, økt bevissthet og kompetanseheving innen teknologi og formidling og rettighetsproblematikk.  Prosjektet driver et utstrakt nettverksarbeid lokalt, nasjonalt og på europeisk nivå.

Partnere: Kartverket, Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet. 
Styret: Styret består av direktørene (hos Miljødirektoratet er det kommunikasjonsdirektør).
Prosjektgruppen: Prosjektet ledes av Siri Slettvåg. Medarbeiderne i prosjektgruppen er ansatt av prosjektet, men organisatorisk plassert i Kulturrådet.
Prosjektperiode: 2012-2015
Pilotområder: Akerselva, Bø/Sauherad og Dovre. I 2014 er områdene utvidet til hele Telemark og Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Her er det en særskilt innsats innen arbeidet med innhold, kompetanseheving og uttesting av løsninger. Men informasjon fra hele Norge er tilgjengelig i appen.


blog comments powered by Disqus