Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Pris for åpne data

De tre finalistene sammen med statsråd Rigmor Aaserud. <br>Foto: Harald Skeie

De tre finalistene sammen med statsråd Rigmor Aaserud.
Foto: Harald Skeie

Kulturrådet fikk pallplass i kåringen av Norges mest åpne etat for arbeidet med tilgjengeliggjøring av kulturarvsdata.

Det var statsråd Rigmor Aaserud som delte ut prisen på Digitaliseringskonferansen onsdag 29. mai. Vinneren ble Statens vegvesen, mens Kulturrådet og Helsedirektoratet delte de to andre plassene.

- Kulturrådet har gjennom flere år arbeidet målbevisst for å åpne og formidle flere kulturdatabaser. Dette har også omfattet arbeid for å publisere innhold med mest mulig åpne lisenser. Det er svært gledelig at denne satsingen blir lagt merke til og satt pris på, sier direktør Anne Aasheim i Kulturrådet.

Juryens begrunnelse

Juryens begrunnelse for tildelingen er at «Kulturrådet har plassert seg sentralt i rollen som tilbyder av kulturdata gjennom et langsiktig arbeid med en nasjonal infrastruktur. Ved å samordne og høste data fra lokale kulturinstitusjoner, kan de i dag tilby et rikt datagrunnlag for viderebruk. Kulturrådet viser oss at det er mulig å dele data og samtidig ivareta hensynet til immaterielle rettigheter. På dette feltet er de et godt forbilde for andre nasjonale kulturinstitusjoner. De har vært veldig aktive i konkurransen, har deltatt på alle samlinger underveis og har fått meget gode tilbakemeldinger fra viderebrukerne.»

Vurderingskriteriene

Juryen har vurdert virksomhetene etter i hvilken grad retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data er fulgt opp, herunder om virksomhetene:

 • har åpnet og tilgjengeliggjort data i maskinlesbare formater
 • har åpnet og tilgjengeliggjort data i maskinlesbare formater via APIer
 • har åpnet og tilgjengeliggjort data i maskinlesbare formater og dokumentert dataene
 • deler data under en åpen, standardisert lisens uten vesentlige restriksjoner for viderebruk (for eksempel NLOD)
 • er proaktiv i løpet av konkurranseperioden og har lagt til rette for kontakt med viderebrukere

Kulturrådets arbeid med åpne kulturdata

I praksis flyter det informasjon fra den enkelte institusjon gjennom Norvegiana og ut til Europeana. Dette er i tråd med regjeringens IKT-strategi og med resten av Europas satsninger på dette feltet.

Databassenget Norvegiana samler opp data fra følgende databaser (per mai. 2013):

 • DigitaltMuseum – historiske fotografier, gjenstander, kunst (1,1 mill objekter)
 • Digitalt fortalt – digitale fortellinger (2.981 fortellinger)
 • Arkivportalen – arkivkataloger fra statlige, kommunale og private arkiver (3,0 mill dokumenter)
 • Foto SF – Fylkesfoto Sogn og Fjordane (60.000 foto)
 • Foto MR – Fylkesfotoarkivet Møre og Romsdal (140.000 foto)
 • Stadnamn SF – stedsnavn Sogn og Fjordane (175.000 stedsnavn)
 • Stadnamn MR – stedsnavn Møre og Romsdal (samme database som Stadnamn Sogn og Fjordane; 130.000 stedsnavn)
 • Kildenett – Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag (1.500 artikler)
 • Musikkarkiv, tradisjons-musikk Sogn og Fjordane (14.000 innførsler)
 • Kulturhistorisk leksikon Sogn og Fjordane (1.800 artikler)

Arbeidet med å åpne og tilgjengeliggjøre kulturdatabasene følger opp regjeringens satsninger innen digitalisering og tilgang til offentlige data, i tillegg til Norges forpliktelser overfor det europeiske samarbeidet på dette feltet. Tanken om å åpne kulturinstitusjonenes databaser henspiller på ideen om "commons" eller "allmenning" på norsk. Allmenning refererer her til kultur- og naturressurser fritt tilgjengelig for alle. En mer kjent parallell av begrepet allmenning er åpen strandsone.

I konkurransen Apps4Norge brukte vinneren data fra Kulturrådet og Norvegiana. Les mer her.

Kultur- og naturreise

Bruk av offentlige data er en viktig oppgave i samarbeidsprosjektet Kultur- og naturreise, hvor Kulturrådet deltar sammen med Direktoratet for naturforvaltning, Kartverket og Riksantikvaren. Kulturrådet arbeider også i flere sammenhenger med å heve kompetansen om immaterielle rettigheter og for å få lisensiert materiale slik at det er tydelig hva som kan viderebrukes i nye sammenhenger. Digitalt fortalt og Kultur- og naturreise er to prosjekter som under flere år i praksis har vært pådrivere for dette arbeidet og som har fått etablert API'er, drevet kompetanseheving innen lisenser og rettigheter og bidratt til å ta innholdet i bruk.


blog comments powered by Disqus