Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Undersøkelse om digitalisering i lokalarkiver

17. mai-feiring i Balestrand 1961-1963. Fotograf: Sverre Eitungjerde. Europeana rights reserved – free access 17. mai-feiring i Balestrand 1961-1963. Fotograf: Sverre Eitungjerde. Europeana rights reserved – free access Reklame for <i>Kirkemusikkuka `71.</i> Kinoplate (reklamelysbilde) fra Løvenvold kino i Ålesund. Foto: FylkesFOTOarkivet. Europeana rights reserved – free access Foto 1900-1920. Foto: Aasta-Marie Sveino Strand / Lasse O. Legernes. Europeana rights reserved – free access Bildet fra en digitalfortelling <i>Kalde barneføtter</i>. Et utdrag fra brevet tilsynene ved flere skoler sendte til skolestyret i november 1912. Kilde: Kristiansand skolekommisjon/-styre, IKAVA. Europeana rights reserved – free access

Kulturrådet ønsker hjelp til å å sikre at det verdifulle digitale innholdet i Europas arkiver er tilgjengelig via nettportalen Europeana i årene som kommer.

Kulturrådet er prosjektpartner i det europeiske prosjektet Europeana Awareness, som ligger under Europeana-paraplyen. Europeana er en felleseuropeisk åpen kunst- og kulturutstilling på nett og fungerer som et grensesnitt til millioner av bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale fra hele Europa som har blitt digitalisert.

Spørreundersøkelse om arkivenes rolle

Innenfor prosjektet gjennomfører alle partnerlandene nå en undersøkelse av rollen lokale arkiver og samlinger kan ha i den fremtidige utviklingen av Europeana. Prosjektet ønsker å få en oversikt over den nåværende tilgjengeligheten av digitalisert innhold som eies av lokale, regionale, mindre og andre spesialiserte arkiver – og en oversikt over fremtidige planer på dette området. Kulturrådet vil sørge for at norske arkiver er godt representert i denne kartleggingen.

Kulturrådet inviterer alle lokale, regionale, mindre og andre spesialiserte arkiver om å fylle ut og sende inn spørreskjemaet på linken nedenfor innen 16. juni 2013.

Spørreskjema

Noen spørsmål krever data som du kanskje må undersøke nærmere. For å gjøre det enklere å fullføre spørreskjemaet er det lagt til muligheten for å lagre og gå tilbake til skjemaet på et senere tidspunkt.

Europeana-nettverket

Europeana Awareness-prosjektet jobbe for aktivt medlemskap blant arkiver i Europeana-nettverket, hvor arkiver i dag er underrepresentert. Europeana-nettverket er et åpent forum for innholdsleverandører og eksperter over hele Europa som representerer og gjenspeiler mangfoldet i Europeana og som gir sine mer enn 600 medlemmer mulighet til å fremme sine syn. Europeana-nettverket er forent om en felles kulturell målsetting; «å arbeide sammen for å forbedre tilgangen til Europas kulturarv på en balansert og bærekraftig måte». Som medlem i Europeana-nettverket kan du påvirke strategiske beslutninger, samarbeide med eksperter, forbedre dine kunnskaper og finne nye muligheter (f.eks. bruk av Europeanas kanaler for publisering, prosjektmidler, etc.).

Når du har fullført undersøkelsen vil du få tilgang til en lenke som tar deg direkte til et registreringsskjema for Europeana-nettverket.

Mer informasjon

 


blog comments powered by Disqus