Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Hvilken historie vil du fortelle?

Digitale fortellinger kan være både basert på historie og egne minner. Her fra magasinene på Sverresborg. Fotograf: Dino Makridis

Digitale fortellinger kan være både basert på historie og egne minner. Her fra magasinene på Sverresborg. Fotograf: Dino Makridis

Å lage digitale fortellinger basert på data fra offentlige databaser og lokal kunnskap har vært en viktig del av prosjektet Kultur- og naturreise. På prosjektets siste workshop ble 20 nye digitale fortellere sendt ut i verden for å fortelle historier som engasjerer og berører.

Kultur- og naturreise er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturrådet, Riksantikvaren, Riksarkivet og Kartverket. Prosjektet avsluttes i 2015, og i høst holdt de sin siste workshop i Trondheim. Prosjektet har i løpet av de siste 4 årene arrangert over 20 workshoper i digitale fortellinger og beriking av data. Workshopen markerte også begynnelsen på et nytt kapittel for alle deltagere som var med på den to-dagers kurs på Sverresborg - de dro derfra som digitale fortellere.

Hvorfor digitale fortellinger?

Hovedmålene for Kultur- og naturreise har vært å tilrettelegge for, og stimulere til, økt bruk av offentlig kultur og naturdata i mobile formidlingsløsninger. Samt bidra til åpen og enkel tilgang og bedre kvalitet på offentlige data. I tillegg til alt det faglig innholdet i fagdatabasene til prosjektpartnere, har prosjektet jobbet for å få frem den lokale kunnskapen som sitter i hver av oss. Sammen med fag-data og leksikalsk informasjon kan våre stemmer være med for å berike vår forståelse av historien -den store «fortellingen»- samt vår opplevelse av kultur.

Et lokale, 2 dager og 20 fortellerstemmer

Kurset tok utgangspunkt i et av prosjektets pilotområder, Gudbrandsdalsleden (fra Oslo til Trondheim) hvor det har vært et særlig arbeid med innhold, kompetanseheving og uttesting av formidlingsløsninger. Deltagere ble invitert til å formidle historier om kultur, historie, kulturminner og natur langs pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. I tillegg skulle de lære seg å bruke digitalt formidlingsverktøy for å bringe frem og publisere materialet på Digitalt Fortalt. Digitalt fortalt er en nasjonal base for digitale fortellinger, som forvaltes av Kulturrådet. Resultatet av kurset i Trondheim ble 15 fortellinger og en «fabel». 

«I de lafta veggene i ei stue på Gamle Norderhov prestegård kan du se kulehull. De vitner om den rådsnare prestefrua Anna Colbjørnsdatter»

Flere av disse fortellingene er nå publisert og synlige på Digitalt Fortalt. Som «Prestefrue til besvær» av Jorid Martinsenog gjenfortellingen av en enda eldre historie «Ikke rett på skinnfellen herre konge» av Arnhild Tveikra fra Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek

I løpet av kurset kom det frem mange interessante historier med kulturhistorisk verdi og andre mer fantasifulle fortellinger som den fargerike «fabelen» "Vi velger oss en farge" av Anne L. Engh.

 

Fra lokal ide, til en del av vår europeiske hukommelse

Et av målene med de digitale fortellingene er å vise frem og nyttiggjøre seg av informasjon og gjenstander som ligger skjult i arkiver og magasiner. Historien «Skatten som holder de døde i live» av Ingrid Galadriel Aune Nilsen fra Trøndelag Folkemuseum gir oss for eksempel et lite innblikk i magasinet til Sverresborg, der over 300 000 tusen gjenstandene ligger låst vekk, langt fra dagslys. Aune Nilsen skaper en fortelling om en av gjenstandene fra magasinet, et mangletre, som hun legger ut på Digitalt Fortalt. I denne basen kan historien søkes frem blant de over 4500 fortellingene som ligger tilgjengelig der per i dag. Men fortellingens reise stopper ikke her.

«Skatten som holder de døde i live» har blitt tagget med koordinator slik at den kan plasseres på kart, i tillegg ligger fortellingen merket med en Creative Commons-lisens slik at de som finner den vet hvordan den kan gjenbrukes. Fortellingen kan da brukes av andre i ulike sammenhenger, som utviklere, andre kulturinstitusjoner, nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning.

Blir kartfestet

I Kultur- og naturreise prosjektet har det blitt utviklet kart-demoer for visning av kultur- og naturinnhold og her kan fortellingen også vises sammen med informasjon fra andre nasjonale baser. Her kan en utforske sammensatt fag-data fra Kulturminnesøk, Digitalt Museum, leksikalsk informasjon fra Wikipedia og digitale fortellinger på et interaktivt kart. Og det er kanskje akkurat denne fortellingen som vil bli lyttet til av en som ferdes langs leden mot Nidaros Katedral med mobiltelefonen i hånda.

Etterhvert vil disse fortellingene også bli høstet inn til den store europeiske basen Europeana sammen med innhold fra museer, gallerier og arkiver fra hele Europa.

"..our story shall be the education.."

«fortsett å fortell» sier kursledere Kristin Bolgård fra Kulturrådet ved avslutningen av kurset. En viktig påminnelse om en tradisjon som er like gammel som menneskehet selv, men allikevel like aktuell og levende i sin digitale renessanse. Som Platon har oppfordret til før - "Come then, and let us pass a leisure hour in storytelling, and our story shall be the education of our heroes."

Så spørsmålet blir, hvilken historie skal du fortelle?

Les mer

Les mer om mulighet med prosjektets kart-visninger, og genererer ditt eget kart.


blog comments powered by Disqus