Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

KulturNav lanseres

I dag, 20. januar, lanseres nettstedet KulturNav.org. Målet med nettstedet er å knytte kilder sammen på tvers av institusjoner og kulturelle uttrykk.

Samlingene i museer, arkiv og biblioteker er knyttet sammen via personer, steder, hendelser og tematikk. Alle som er opptatt av historie, av kunst og kultur, enten det er malerkunst, fengselshistorie eller samtidslitteratur, er interessert i å se disse sammenhengene.

Sammenkobling av digital informasjon

ABM-sektoren er inne i en teknologisk utvikling som begynte med innføringen av elektroniske systemer for å registrere samlignene.  Etter hvert som samlingene og katalogene ble digitalisert kom også muligheten for å publisere materialet på nett. Neste skritt på denne veien er sammenkobling av informasjonen som finnes digitalt. Målet er å at kildene knyttes sammen, på tvers av institusjonsgrenser og typer kulturelle uttrykk.

Program for lanseringsseminar KulturNav.org

Deling og samarbeid

Norsk Folkemuseum og Lillehammer museum har fått støtte fra Kulturrådet utvikling av et nettsted der museer og  andre kulturarvsinstitusjoner kan jobbe sammen for å bygge opp, forvalte og gjenbruke informasjon om steder, personer, hendelser og begreper som på forskjellige måter er knyttet til kildematerialet i arkiv, bibliotek og museumssamlinger.

Et felles verktøy gjør det mulig å dele på arbeidsmengden, sørge for at de som sitter med spesialkunnskap på et felt kan dele den med andre og ikke minst, spore og dokumentere sammenhenger i kulturarven som ellers ville forblitt usett.

KulturIT har utviklet KulturNav, nå håper vi flest mulig vil bidra til å gjøre nettstedet til en levende ressurs.

www.kulturnav.org


blog comments powered by Disqus