Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Once upon a time in Norway

Inga Karlsen får hjelp med krigsfortellingen av Sarah McSeveny-Åril og prosjektleder Linda van der Spa. Foto: Lokalavisa NordSalten/Børge Strandskog.

Inga Karlsen får hjelp med krigsfortellingen av Sarah McSeveny-Åril og prosjektleder Linda van der Spa. Foto: Lokalavisa NordSalten/Børge Strandskog.

Kulturrådet har vært på Europeana-samling i Madrid og presentert vårt arbeid med Europeana Awareness og Digitaltfortalt.no

«Klar til å ta opp om 3-2-1». Jeg signaliserte en taus nedtelling med min hånd og nikket oppmuntrende til 85 år gamle Inga Karlsen som satt foran meg. Hun tok et dypt pust, så ned på manuskriptet hun hadde skrevet og begynte å snakke. Til min forvirring kunne jeg ikke forstå et eneste ord av hva hun sa. Mens mikrofonen jeg holdt fanget opp de melodiske opp- og nedturer av hennes stemme så jeg raskt ned på den maskinskrevne norske teksten foran henne og lette etter tegn til hva som foregikk. Det var da det slo meg. Inga hadde bestemt seg for at det var på tide å fortelle sin historie, og for å gjøre det brukte hun sitt morsmål, samisk.

Se Ingas historie her

Workshop og åpen arkivdag om krigshistorien

Tidligere i sommer arrangerte Kulturrådet en nasjonal bevisstgjøringskampanje om Europeana-portalen, en inngangsport til Europas felles kulturarv på nett. Kampanjen, «Krigshistoriens sorte hull», er en del av Kulturrådets arbeid som partner i Europeana Awareness-prosjektet. Målet var å formidle nyansene av vår felles hukommelse om andre verdenskrig, med særlig fokus på å finne historier og skape bedre kunnskap om hendelsene rundt brenningen og evakueringen av Nord-Norge og på det samiske folks rolle i krigsinnsatsen. Det norske publikum ble oppfordret til å til å lete på loft og i boder, spørre gjenlevende slektninger om deres minner fra krigen, og deretter dele disse historier gjennom digitale fortellinger. Dette var deres historie og de skulle fortelle det på sin egen måte; og dette var akkurat det Inga Karlsen gjorde da hun delte sin historie om sin lillebror og de ​​russiske fangene, på samisk.

Arbeidsgrupper om digital historiefortelling og en Åpen Arkivdag ble arrangert i hele landet som del av kampanjeaktivitetene. Museums- og arkivansatte, lærere og enkeltpersoner deltok på arbeidsgruppene hos Statsarkivet i Trondheim, Árran Lulesamisk senter og Nord-Troms museum på forsommeren. Der lærte de metodene for å kunne skape egne digitale historier ved bruk av materiale tilgjengelig fra Europeana-portalen, fra Norske institusjoner og eget materiale brakt hjemmefra.

Åpen arkivdag i juni var et samarbeid mellom 12 arkiver, hvor de åpnet sine dører for publikum og tilbød assistanse med å registrere og digitalisering eget materiale.

Resultatet var over 25 digitale fortellinger - et tall som øker fortsatt - alt fra glemte anekdoter om livet under krigen til mer personlige historier fra denne tiden. Disse er samlet på vår nasjonale plattform for digitale fortellinger, Digitaltfortalt.no

Den norske kampanjen på den europeiske arenaen

Europeanan Awareness-prosjektet hadde sin siste felles prosjektsamlingen for alle partnerne i Madrid i slutten av oktober. Der ble Norge trukket frem som et godt eksempel på hvordan en slik kampanje kan gjennomføres, særlig med tanke på hvordan den norske kampanjen hadde benyttet seg av nettverkspotensialet ved å inkludere ulike partnere, som arkivene, for å få mest mulig gjennomslag rundt om i landet.

Når det gjelder Europeana Awareness -prosjektets overordnet mål om å øke kunnskap om Europeana-portalen kommer Norge meget bra ut. Europeana har målt kjennskapen i befolkningen til Europeana-portalen før og etter Europeana Awareness -prosjektet, og kunne rapportere at det har vært en økning på 33 prosent i gjennomsnitt for alle deltakerlandene. I Norge hadde økning vært på hele 75 prosent etter den nasjonale kunnskapskampanjen.

Det var også tydelig at Europeana-nettverket var interessert i å høre mer om den norske kunnskapskampanjes metode og hvordan det ble jobbet nasjonalt med digitale fortellinger. Kulturrådets ble etter en avstemming blant europeiske kunst- og kulturinstitusjoner stemt frem til å holde en presentasjon om "Digitalt Fortalt" under Europeanas årlige konferanse. Konferansen, som ble holdt i dagene etter Europeana Awareness prosjektmøte i Prado-museet i Madrid, samlet kunst- og kulturinstitusjoner fra hele Europa.

Se Sarah McSeveny Årils presentasjonen av Digitalt Fortalt i Madrid (ca. 30 minutter ut i videoen).

En smakebit fra de digitale fortellingene

Som barn undret Inga seg over hvorfor faren gravde med spett i skråninga ovenfor huset. Hva var det han lette etter? - Han lette etter noe han hadde gravd ned for lenge siden fordi han ikke kunne ta det med da de ble tvangsevakuert høsten 1944, som en del av de tyske okkupasjonsmaktenes tilbaketrekning fra Nord-Norge. Min fars skattekiste

----

Torsdag 13. juni 1940 var de første i bataljon Sorko fremme i Narvik, etter 42 dagers marsj fra Værnes utenfor Trondheim. Deres oppdrag var å ta seg frem til Narvik for å bistå i kampene der. Fire år senere er DS "Narvik" på vei nordover, med et mannskap på 16 og 9 passasjerer. Skipet kom aldri fram til Narvik. Hva skjedde? Var det tyskerne som gikk til angrep?

Se fortellingen

----

Den store krigen var bare så vidt over i Norge da det kom et militær sjøfly flyende lavt over sørlandskysten på vei til Oslo fra Skottland. Plutselig kom det ramlende ned en liten pakke fra flyet. Hvem var den til? Hva inneholdt pakken, og hvem var Otto som sto som avsender?

Se fortellingen

Flere artikler om prosjektet

 


blog comments powered by Disqus