Museum og kulturvern

Digital utvikling

Aktuelt

Viser historier på kartet

Kultur- og naturreise har samlet data og tilrettelagt slik at du kan finne historier og gjenstander på kartutsnitt fra hele landet.

Kultur- og naturreise har samlet data og tilrettelagt slik at du kan finne historier og gjenstander på kartutsnitt fra hele landet.

Hvem bodde i leiligheten din for 100 år siden? Hva er historien bak historiske monumenter du daglig går forbi? Og hva har skjedd bak gamle teglsteinsfasader på Grünerløkka i Oslo? Ved å kombinere kart og åpne offentlige data kan du få svar på dette og mye mer.

I fire år har Kulturrådet, Riksarkivet, Riksantikvaren og Kartverket samarbeidet for å tilgjengeliggjøre og formidle kultur-, natur- og geodata blant annet fra museer, arkiv og frivillige aktører, i mobile formidlingsløsninger. Målet er at dataene skal tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester. Det kan være nærings- og reiseliv, i friluftsliv og undervisning. For dermed å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

Et produkt av åpne offentlige data er appen «Oslo i gamle dager», der Christian Aamodt har koblet gamle kart med bilder fra databasen oslobilder.no. Les mer om Christians app på digi.no.  Et annet eksempel på bruk av åpne offentlige data er VGs tjeneste «De som falt for Norge»

Erfaringskonferanse

Samarbeidsprosjektet Kultur- og naturreise avsluttes i 2015 og den 13. november arrangeres en erfaringsskonferanse på DOGA i Oslo. Konferansen har fått navnet Hvor er jeg, hvor vil jeg? - Det digitale landskap er i bevegelse. Hva har vi lært av vår reise og hvor vil vi? Her vil de fire etatene dele erfaringer og resultater fra arbeidet med å tilgjengeliggjøre og formidle kultur-, natur- og geodata.

I tillegg til prosjektets egne erfaringer har prosjektgruppa invitert eksterne innledere til å snakke om viktige problemstillinger og muligheter for videre samarbeid om åpne offentlige data. Tema som berøres er innovasjon og tjenestebygging, semantikk, brukerperspektiv, og tverrfaglig samarbeid og samordning. Blant de bekreftet eksterne innlederne er IKT Norge, NRK, Difi og VG om tjenesten «De som falt for Norge». Statssekretær Bjørgulf Vinje Borgundvaag kommer også..

Se program og meld deg på konferansen

Lag din egen kartvisning på 1-2-3

På konferansen kan du også få med deg et av de mest konkrete resultatene fra prosjektet så langt. I samarbeid med Norkart presenteres nylige utviklede kartløsningene for å vise kulturhistorisk innhold.

Blant annet kan du ved å kombinere kart og stedfestetdata se historie og kulturminner langs Flyktningeruta i Akershus og Hedmark, Nidelva i Trondheim og for hele Norge

knreise.no/demonstratorer kan du se flere eksempler på alt fra kart for ulike områder, langs kjente ruter og ulike tematiske kart. Det er også utarbeidet en 3D-visning av den historiske vandreruta over Folgefonna - med kulturminner og historie langs ruta over fjellet.  

- Det som er kanskje alle mest spennende er at det lanseres en tjeneste der du selv kan sette sammen din egen kartvisning - du kan styre hvilket område, velge fra ulike kartgrunnlag og et utvalg av kilder som du ønsker å ha med, sier seniorrådgiver i Kulturrådet Sarah McSeveny-Åril, som er med og arrangere konferansen.

Her kan du prøve å sette opp ditt eget kart

Dette er en førsteversjon og grensesnitt, tekster og beskrivelser vil bli utviklet videre, men funksjonaliteten er på plass og kan brukes selv om du ikke har programmeringskompetanse.

For dem som kan lese datakode og programmere og som ønsker å se på hvordan dette er gjort, eller ønsker å ta i bruk hele eller deler av koden i egne prosjekt så er all data tilgjengelig på GitHub.

 

Fortsatt samarbeid

Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet har gjennom prosjektperioden sett hvor verdifullt det er å samarbeide om felles utfordringer. De ønsker å fortsette et samarbeid om digitalt tilgjengeliggjøring og formidling etter at prosjektet er formelt avsluttet i desember 2015.


blog comments powered by Disqus