Internasjonalt

Internasjonalt / EØS-midlene

EØS-midlene

Prosjektbank

I prosjektbanken finner du eksempler på samarbeidsprosjekter som har mottatt støtte fra EØS-midlene. Flere prosjekter vil legges til etterhvert som resultatene fra kulturprogrammene kommer inn.