Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

Bli kjent med Kreativt Europa i høst!

14 dansekunstnere fra Norge, Danmark, Irland, Skottland og Belgia ledet en workshop for barn om kjønn og identitet. Workshopen var en del av PUSH prosjektet. Foto: PUSH

14 dansekunstnere fra Norge, Danmark, Irland, Skottland og Belgia ledet en workshop for barn om kjønn og identitet. Workshopen var en del av PUSH prosjektet. Foto: PUSH

Kulturrådet arrangerer en rekke kurs og informasjonsmøter om EUs kulturprogram Kreativt Europa i høst.

Kreativt Europa er EUs program for hele kultursektoren. Hvert år lyses det ut midler til store og små samarbeidsprosjekter og i år vil det komme en ekstra utlysning i forbindelse med EUs Kulturarvår i i 2018.

Internasjonale impulser og kultursamarbeid

Ønsker du å samarbeide med internasjonale kollegaer eller allerede har etablerte kontakter utenfor Norge kan Kreativt Europa være et nyttig program for din organisasjon, institusjon eller bedrift. Prosjekter som har transnasjonalt samarbeid, publikumsutvikling, digitalisering og kompetanseheving som mål prioriteres. Årets utlysning ventes i slutten av september med søknadsfrist i januar 2018.

Her kan du lese mer om programmet.

Her finner du en oversikt over norske deltakere og prosjekter

kurs og informasjonsmøter Høsten 2017

Norsk kulturråd er nasjonalt kontaktpunkt for kulturdelen av Kreativt Europa og informerer, gir veiledning og formidler partnersøk.

Informasjonsmøte 17. oktober kl 10:00 – 11:00 i Kulturrådets lokaler i Oslo. Her vil du få en generell gjennomgang av programmet. Meld deg på her.

Søknadsskurs 17. oktober 12:00 – 15:00. Bli med oss på en steg-for-steg guide gjennom søknadsskrivingsprosessen. Dette kurset er for dere som er godt i gang med planleggingen og skal sende en søknad til fristen. Meld deg på her.

Prosjektklinikk  18. oktober kl 10:00 -15:00. Har du sendt søknad tidligere, fått avslag og skal sende inn på nytt? Vi inviterer dere som er i samme båt til en dag hvor vi ser på evalueringene og hvordan man kan rigge prosjekter for best mulig poengscore. Ta kontakt på epost for påmelding.

Seminar 7. november kl 11:00 -16:00 på Helma hotell, Mo i Rana. Kunnskapsparken Helgeland og Nordland fylkeskommune inviterer til seminar om tilskudd og prosjektstøtte til kulturnæringer og kulturaktører. Her presenteres også Kreativt Europa. Påmelding kommer. 

Åpne dager

I tillegg setter vi opp åpne dager hvor du kan booke inn et møte for å diskutere din prosjektidé, få veiledning på en søknad eller hvis  du ønsker å få vite mer om programmet.

Dette skjer 11. september, 9. oktober, 13. november og 12. desember. Send en epost for få avtale tidspunkt. Skulle det være andre dager som passer bedre er det bare å ta kontakt.

I tillegg planlegges det flere møter rundt i landet. Følg med på Kulturrådets kalender og Facebook for oppdateringer.

Egen utlysning for kulturarvsprosjekter i år

I forbindelse med EUs kulturarvsår 2018 vil det komme en egen utlysning for kulturarvsprosjekter, tilsvarende den årlige utlysningen for små samarbeidsprosjekter. Her gjelder det å snu seg raskt fordi utlysningen ventes i september med frist i slutten av november. Det er ønskelig med prosjekter som:  

  • synliggjør verdien av og øker bevisstheten om en felles europeisk kulturarv
  • ser på hvordan kulturarv kan være en ressurs for innovasjon og utvikling på tvers av fagfelt i kultursektoren.
  • gir resultater som er synlige allerede i 2018

Her kan du lese mer om den kommende utlysningen.

Riksarkivet leder en nasjonal komite for EUs kulturarvsår 2018 følg med for oppdateringer. Kulturrådet er medarrangør i flere informasjonsarrangementer denne høsten:

28. september: Seminar i Oslo i samarbeid med EUs delegasjon til Norge, Forskningsrådet, SIU med flere er vil også aktuelle støtteordninger for kulturarv som Horisont 2020 og ERASMUS+/Aktiv Ungdom vil bli presentert. Følg med på Kulturrådets kalender for program.

4. september: Fagseminar om Norges dokumentarv og internasjonal forskning

Kontakt

Ingvild Jacobsen

Thea Breivik