Internasjonalt

Kreativt Europa

Kreativt Europa

Det europeiske kulturarvåret er i gang

2018 blir kulturarvens år i Europa.

2018 blir kulturarvens år i Europa.

EU har vedtatt et spesielt fokus på Europas kulturarv i 2018 gjennom et kulturarvår. Feiringen av Europas kulturarvår 2018 ble sparket i gang i Milano 7. desember!

I en tid da kulturskatter trues og bevisst ødelegges i konfliktsoner, mente EU-Kommisjonen at kulturarven fortjente et europeisk år i 2018. 

Det europeiske kulturarvåret vil sette fokus på Europas vell og mangfold av kulturarv, og på kulturarv som en viktig kilde til en felles følelse av identitet. Betydningen av kulturarv for samfunnsutviklingen i Europa skal også løftes frem. 

Dette er et utdrag fra EUs pressemelding 7. desember 2017. Du kan laste ned hele pressemeldingen på engelsk ved å trykke på lenken nederst på siden.

Hva skjer?

Et formål med det europeiske året for kulturarv er å øke bevisstheten rundt kulturarvens sosiale og økonomiske betydning. Tusenvis av tiltak og arrangementer over hele Europa vil gi muligheten til å involvere medborgere med alle slags bakgrunner. Aktiviteter blir organisert på europeisk nivå, nasjonalt nivå, og regionalt og lokalt. Målet er å nå ut til et bredest mulig publikum, særlig barn og unge, lokalsamfunn og folk som sjelden har tilgang til, eller engasjerer seg i kultur. 

Det ble lyst ut prosjektmidler i EUs kulturprogram Kreativt Europa under ordningen for samarbeidsprosjekter tidligere i høst. Søknadsfristen var 22. november. Resultatene er ventet i april 2018. 

I Norge går Arkivverket, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund sammen om arrangementer og markeringer i en nasjonal markering av det europeiske kulturarvåret 2018. Arkivverket er koordinator for den nasjonale markeringen. Mer informasjon om program i løpet av åre kommer på nyåret. 

Les hele pressemeldingen fra EU av 7. desember 2017

Besøk nettsidene til EU for Kulturavåret for mer informasjon

Meld deg på EUs nyhetsbrev for Kulturarvåret og hold deg oppdatert!

Se artikkel på Arkivverkets nettsider

Kontakt 

Thea Breivik