Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

Endringer i utlysninger for europeiske samarbeidsprosjekter 2017

Prosjektet «European Opera Digital Project» fikk støtte i 2014. Her er Monica Bonvicini

Prosjektet «European Opera Digital Project» fikk støtte i 2014. Her er Monica Bonvicini "She lies" utenfor operaen i Oslo. Foto: Erik Berg

I forbindelse med årets utlysninger av europeiske samarbeidsprosjekter, har vi samlet de viktigste endringene i årets retningslinjer for søknader, og andre forhold det kan være greit å være oppmerksomme på.

Søknadsprosessen er nå helt digital og skjer gjennom EUs søknadsportal. Det er derfor ikke lengre nødvendig å sende inn dokumenter per post. Vedleggene som skal legges ved det digitale søknadsskjemaet (eForm) kan ikke overstige 10 Mb. Nytt når det gjelder vedleggene er at prosjektene nå bare trenger å sende følgende dokumenter:

 • Detaljert prosjektbeskrivelse som inneholder en tydlig strategi for hvordan dere i prosjektet arbeider med de valgte programprioriteringene (minst en og maksimalt tre prioriterte områder skal velges). Det finnes ingen bestemt begrensning for lengden på prosjektbeskrivelsen
 • Signert Declaration on Honour (signeres av prosjektleder). Del 7: Exclusions Criterias i retningslinjene (Guidelines) har blitt endret. Alle prosjektledere, selv om bidraget man søker om er mindre enn 60 000 euro, må sende en Declaration on Honour. Dette dokumentet innebefatter alle deltagende organisasjoner. Mal for dette dokumentet finnes på EACEAs nettsider, under «Annexes».
 • Signert Mandate letters (skal signeres av prosjektleder og samtlige partnere)
 • Budsjett
 • Partnership information

Nytt av året er at EACEA senere i prosessen kan komme til å be prosjektlederen om å sende ytterlige dokumenter. Prosjektleder skal derfor ha forberedt disse dokumentene og være klar til å sende dem umiddelbart ved forespørsel fra EACEA. Dette gjelder et flertall av ulike dokumenter, eksempelvis samarbeidsavtalen mellom prosjektleder og partnere og årsberetninger.

Oversikt over alle dokumenter som skal legges ved søknaden og de som eventuelt kun skal sendes på forespørsel av EACEA finnes på siste siden av Guidelines.

Excelfilen for budsjettet, Partnership Information, Mandate Letters og Declaration on Honour lastes ned under fanen "Annexes" på EAECA's nettsider.

Her finnes mer information fra EACEA budsjettering av prosjekten

Deltagende land

Endringene i det digitale søknadsskjemaet er små. En forskjell er at det er nedtrekkslisten med deltagende land nå også skal oppgi samtlige land hvis organisasjoner som deltar i prosjektet er basert. Fra og med i år skal dere oppgi eventuelle organisasjoner som er basert i tredjeland (Third countries). Listen med land som deltar i programmet og som dere kan samarbeide med finnes her.

Utover disse landene kan maksimalt 30% av totalbudsjettet gå til organisasjoner i tredjeland, det vil si land som ikke er med i listen over. Samarbeidsorganisasjoner i tredjeland kan ikke regnes som formelle partnere i prosjektet. Utgifter til organisasjoner i tredjeland må gå via prosjektleder eller noen av partnerne. Kostnader relatert til aktiviteter som skal gjennomføres i eller av organisasjoner i tredjeland spesifiseres som tidligere på en egen linje i budsjettet.

 • Tyrkia deltar ikke lenger i Kreativt Europa, noe som innebører at det ikke lengre er mulig å søke om samarbeid med tyrkiske organisasjoner gjenno Kreativt Europa. Forutsatt at en avtale mellom Israel og EU har blitt inngått når beslutningen i utlysningen tas, så finnes det er mulighet å samarbeide med israelske organisasjoner. Om dere er interessert i å samarbeide med noen organisasjoner i Israel foreslår vi at dere kontaker Kreativt Europadesken i Kulturrådet for oppdateringer angående Israels deltagelse i programmet
 • Integrering av flyktninger og interreligiøs dialog er i den nye utlysningen inkludert i de to prioriterte områdene transnasjonal bevegelse og publikumsutvikling. Det er derfor mulig å arbeide med denne tematikken i samarbeidsprosjektene. Hvis dere søkte på vårens utlysning som gikk på integrering, kan dere ta kontakt med oss i Kulturrådet for råd om hvordan dere kan søke om støtte til samarbeidsprosjekter i stedet. 
 • For de prosjektene som har jobbet med søknadene frem til nå basert på Guildelines fra i fjor, råder vi dere til å lese dere godt opp på følgende steder i årets Guidelines:
  • Del 2: Programme Priorities and Targeted Projects s. 3−7
  • Del 9: Award Criteria s.16−18.

Mer informasjon