Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

EU-tilskudd til åtte norske aktører

Scenekunst Østfold v/ Østfold kulturutvikling er partner i Kreativt Europa-prosjektet IN SITU ACT. På bildet: Workshopdeltakere i Le G. Bistaki sin forestilling

Scenekunst Østfold v/ Østfold kulturutvikling er partner i Kreativt Europa-prosjektet IN SITU ACT. På bildet: Workshopdeltakere i Le G. Bistaki sin forestilling "Cooperatzia (The Tail)" som foregikk på Verket i Moss under NonStop internasjonale teaterfestival 2014. Foto: Espen Schei

66 europeiske prosjekter er tildelt midler for internasjonale samarbeidsprosjekter fra EUs kulturprogram Kreativt Europa i 2016. Åtte norske aktører deltar i ni av prosjektene, som omhandler et vidt spenn av kunstuttrykk.

Det kom inn 529 søknader til programmet for samarbeidsprosjekter. 66 prosjekter ble tildelt om lag 37 millioner euro.

Norske partnere

De norske aktørene er med som partnere. Noen har tidligere erfaring som deltakere i EU finansierte prosjekt, mens flere aktører er nye. Bergen offentlige bibliotek,  Norsk scenekunstbruk AS (med i to prosjekt), NISS (nå A.C.T Westerdahls) og Rogalands senter for framtidskunst AS er med som deltagere i ordningen «små prosjekt», som mottar inntil 200.000 euro i tilskudd fra EU.

Stiftelsen Bergen internasjonale teater (BIT), Scenekunst Østfold v/ Østfold Kulturutvikling, Stiftelsen Bergen Senter for elektronisk kunst og Ultimafestivalen er med i ordningen for «store prosjekt», som mottar opptil 2 millioner euro i tilskudd fra EU.

Felles for samarbeidsprosjektene er at de har minst tre kulturaktører fra tre forskjellige land i Europa som partnere.

De norske aktørene deltar i følgende prosjekter:

  • Advancing Performing Arts Project - Performing Europe 2020 – Stiftelsen Bergen internasjonale Teater
  • IN SITU ACT – Scenekunst Østfold v/ Østfold Kulturutvikling
  • Future DiverCities - Creativity in an Urban Context – Stiftelsen Bergen Senter for Elektronisk kunst
  • Turn on Literature – Bergen Offentlige Bibliotek
  • Theatre European Engagement Network – Norsk Scenekunstbruk AS
  • European Light Expression Network - I/O/LAB ROGALANDS SENTER FOR FRAMTIDSKUNST AS
  • PUSH: exploring identity, borders and 'safety zones' in theatre and dance for young audiences – Norsk Scenekunstbruk AS
  • Platform of European Theater Academies – NISS Høyskole (nå A.C.T Westerdahls)
  • Ulysses - Ultimafestivalen

Se alle tildelingene til internasjonale samarbeidprosjekter på nettsidene til Kreativt Europa.

Ingen norske prosjektledere

Det var sju norske aktører som søkte Kreativt Europa som prosjektledere, ingen av disse søknadene fikk tilskudd i denne omgang. Utlysningen for nye samarbeidsprosjekt fra 2017 er planlagt å være klar i løpet av juli, med søknadsfrist i oktober 2016.

Les mer om Kreativt Europa-programmet for internasjonale samarbeidsprosjekter her.

Kulturrådet er norsk kontaktpunkt for Kreativt Europa. Ta kontakt med Kulturrådet dersom du er interessert i å utforske mulighetene som finnes i Kreativt Europa-programmet.

Les mer om Kreativt Europa.