Internasjonalt

Kreativt Europa

Kreativt Europa

EU lyser ut midler til kulturarvsåret 2018

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår 2018 for løfte frem Europas felles kulturarv.

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår 2018 for løfte frem Europas felles kulturarv.

EU har vedtatt et Kulturarvår 2018. I den anledning er det lyst ut midler til samarbeidsprosjekter på kulturarv i Kreativt Europa. Søknadsfrist er 22. november 2017.

I tillegg til den vanlige utlysningen av internasjonale samarbeidsprosjekter er det i høst publisert en utlysning på samarbeidsprosjekter på kulturarv i forbindelse med EUs kulturarvår 2018.

Utlysningen deler mye av retningslinjene til ordinære små og store samarbeidsprosjekt, men har også særskilte målsetninger og prioriteringer. Særlig gjelder dette hvilke aktører som kan søke og hvilke aktiviteter som får støtte.

NB! Kulturarvprosjekter kan også velge å søke om midler gjennom den vanlige utlysningen av samarbeidsprosjekter fremfor utlysningen rettet mot Kulturarvåret. 

Begge utlysningene finner du her, sammen med retningslinjer og guide til hvordan du kan søke.

EUs kulturarvår - samarbeidsprosjekter

Prosjektene som får tilsagn skal:

  1. styrke europeisk identitet
  2. promotere og bruke kulturarv som en kilde til inspirasjon for samtidsproduksjon og innovasjon, og styrke samhendling mellom kulturarvfeltet og andre kulturelle og kreative sektorer.

Hvem kan søke

  • Søkere må være aktive i kulturell eller kreativ sektor. Prosjektleder må vise til eksistens som juridisk enhet i minst 2 år før søknaden sendes inn.

  • Prosjektet må ha en prosjektleder + minst to prosjekt partnere som har juridisk tilhørighet i minst tre forskjellige land som deltar i Kreativt Europas kulturprogram.

Utover EUs medlemsland er det også andre land som deltar i programmet. Se oversikt over hvilke land dette er her.

Følgende enheter kvalifiserer ikke som søkere:

  • Institusjoner for høyere utdanning og relaterte enheter som driver med forskning
  • Forskningsinstitutter, organisasjoner og andre som har sitt virke innenfor forskning
  • Enheter som jobber med turisme

Hva kan få støtte

Du kan søke om støtte til aktiviteter innenfor en bred definisjon av kulturarv: materiell, immateriell og digital (både digital i utgangspunktet og digitalisert) kulturarv; monumenter og landskap; praksiser og håndverk; kunnskap og kreative uttrykk; samlinger som er konservert og administrert av offentlige og private institusjoner som museum, biblioteker og arkiv. Kulturarv inkluderer også filmarv. 

Aktiviteter som ikke kvalifiserer for støtte:

  • Aktiviteter dedikert til turisme eller forskning relatert til kulturarv
  • Spørreundersøkelser (en Eurobarometer undersøkelse på kulturarv blir gjennomført av EU)
  • Konferanser, utstillinger, workshops o.l. som kjerneaktiviteter i prosjektet (slike aktiviteter kan likevel være en del av prosjektet, særlig i forbindelse med kommunikasjonsdelen)¨

Aktivitetene må starte mellom januar og september 2018. Prosjektet kan vare i maksimum 24 måneder.

Prosjektet kan få inntil 200 000 euro i midler fra EU. EU dekker maksimum 60% av budsjetterte midler, det betyr en egenandel på 40% fordelt på prosjektleder og partnere i prosjektet.

Mer informasjon

Ta kontakt med Kulturrådet om du vurderer å søke! Vi kan hjelpe med partnersøk, prosjektutvikling, søknadsskriving m.m. 

Vi holder flere informasjonsmøter og åpne dager i høst. Se oversikt og meld deg på her. 

Les mer om EUs kulturarvår 

Leter du etter en partner? Se vår liste over partnersøk fra Europa.

Søketips - utvikling av prosjekt og søknad

Usikker på hvilke dokumenter du må sende til EU med søknaden? Se vår generelle oversikt.

Kontakt

Ingvild Jacobsen

Thea Breivik