Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

Flere norske aktører får støtte til å delta i europeiske plattformer

Norske Hege Haagensrud er en av Aerowaves' utvalgte koreografer i 2017. Dette bildet er fra forestillingen

Norske Hege Haagensrud er en av Aerowaves' utvalgte koreografer i 2017. Dette bildet er fra forestillingen "The rest is silence" som vises rundt omkring i Europa. Foto: Siren Lauvdal

EU-kommisjonen har nå bestemt hvilke europeiske plattformer som skal få støtte. Norge har tidligere gjort det bra, og har fortsatt god uttelling. Av i alt 13 plattformer som har fått støtte er Norge med i fire.

En av plattformene med norsk partner er LIVEUROPE, hvor konsertscenen Blå deltar. Daglig leder for Blå, Eyvind Brox, trekker frem at samarbeidet i plattformen er positiv:

- For oss har erfaringen med europeisk samarbeid i Liveurope vært utelukkende positiv. I tillegg til det økonomiske aspektet har kompetanseutviklingen vært minst like verdifull. Forøvrig bruker vi også møtene med Liveurope til å presentere nye norske artister for de andre medlemmene, og BLÅ fungerer derfor nå også som en viktig eksport-kanal ut i Europa.

De andre plattformene med norsk partner er:

  • Aerowaves, norsk partner: Dansens Hus
  • European Talent Exchange Programme, norsk partner: Music Norway
  • Sound, Heterogenos Art and Performance in Europe, norsk partner: Insomniafestivalen

Alle plattformene med norske aktører har tidligere fått støtte gjennom Kreativt Europa.

Målet med støtteordningen er å bidra til utviklingen av nye talenter og gi støtte til europeisk programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider. I hver plattform samarbeider aktørerer om å fremme nye talenter innenfor ulike kunstområder og lage insentivordninger for å programmere europeiske kunstnere og artister på tvers av landegrenser. Dette var siste gang i programperioden til Kreativt Europa (2014-2020) hvor man kunne søke plattformstøtte.

Les mer om plattformene med norske aktører her: