Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

Høring om Kreativt Europa – alle kan delta!

Scenekunstbruket deltar i prosjektet TEEN. Her fra forestillingen Old school.

Scenekunstbruket deltar i prosjektet TEEN. Her fra forestillingen Old school.

EU-kommisjonen er igang med å utarbeide nye programmer og støtteordninger for perioden etter 2020. Du kan være med å påvirke resultatet ved å delta i høringssaken.

EU-kommisjonens programmer og støtteordninger, herunder Kreativt Europa, varer til 2020. Arbeidet med nye satsinger, programmer og støtteordninger er i gang, og EU-kommisjonen ønsker i denne prosessen innspill fra alle berørte aktører.

Høringssaken gjelder en rekke områder, fra utdanning og mobilitet, til kultur og media. Både private selskaper, offentlig institusjoner, frie grupper og privatpersoner kan besvare høringssaken, som ligger ute til 8. mars.

For å opprettholde et sterkt og godt kulturprogram etter 2020 oppfordrer vi alle deltakere i prosjekter og tidligere søkere til å delta i høringen. Ved å delta kan du gi konkrete tilbakemeldinger på erfaringer du har gjort deg som søker, og du kan foreslå forbedringer eller nye satsingsområder.

Delta i høringssaken her