Internasjonalt

Kreativt Europa

Kreativt Europa

EUs lånegarantiinstrument for kultursektoren og kulturnæringene

Lånegarantiordningen er en del av EU-programmet Kreativt Europa

Lånegarantiordningen er en del av EU-programmet Kreativt Europa

EU-kommisjonens satsing som skal gjøre det lettere for små og mellomstore aktører innen kulturfeltet og kulturnæringene å få lån fra banker og andre finansinstitusjoner, er nå lansert.

Lånegarantiordningen er en del av EU-programmet Kreativt Europa og er et finansieringstiltak som skal gjøre det enklere for europeiske aktører innenfor den kreative og audiovisuelle bransjen å få tilgang til banklån. Denne utlysningen gjelder banker og finansinstitusjoner.

Lånegarantifondet skal stille garanti for en andel av aktørenes lån i europeiske banker, og målet er å redusere bankenes risiko og styrke produsentenes kredittverdighet. Den overordnede målsetningen er å gjøre de små og mellomstore selskapenes økonomi mer stabil og ordningen skal virke holdningsendrende ved å anerkjenne åndsverk/«intellectual property» som en økonomisk verdifull eiendel som det er verdt å investere i.

Det europeiske investeringsfondet (EIF) forvalter ordningen på vegne av EU-kommisjonen og det er avsatt € 121 millioner til ordningen for perioden fram til 2020. Dette er beregnet å utløse mer enn € 600 millioner i lån.

Som første steg i denne satsingen har Det europeiske investeringsfondet nylig lyst ut midler som banker og låneinstitusjoner kan søke på innen 30.september 2020. Det kan søkes om:
1. støtte til lånegarantier slik at det vil bli en lavere risiko å låne ut penger til den kulturelle og kreative sektoren
2. støtte til banker og låneinstitusjoner for å øke kunnskapen om den kulturelle og kreative sektorens egenart og behov.

Kulturdepartementet har engasjert Innovasjon Norge som nasjonalt kontaktpunkt for EUs lånegarantiordning for kulturell og kreativ sektor og deres oppdrag er å ivareta kontakt og dialog med den norske finanssektoren.

Her finner du mer informasjon og utlysningen