Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

Nye norske partnere i europeiske samarbeidsprosjekter

Elevene ved Haugaland vgs i Haugesund starter hver skoledag med å lese bøker, tegneserier og lignende i 20 minutter. Det som startet som et skoleprosjekt har vokst til å bli europeisk samarbeid.

Elevene ved Haugaland vgs i Haugesund starter hver skoledag med å lese bøker, tegneserier og lignende i 20 minutter. Det som startet som et skoleprosjekt har vokst til å bli europeisk samarbeid.

6 norske aktører er med i internasjonale prosjekter som har fått midler i forrige utlysning av samarbeidsprosjekter i Kreativt Europa - og Norge har fått sin første prosjektleder!

Fristen for å søke om støtte til europeiske samarbeidsprosjekter i forrige runde gikk ut 23. november 2016. 6 norske aktører er partnere i prosjekter som mottar midler, og kommer fra et bredt spekter av norsk kulturliv. Til sammen 5 norske aktører er involvert i store samarbeidsprosjekter, og 1 aktør i lite samarbeidsprosjekt:

  • Nordland teater
  • Den norske opera & ballett
  • Bergen kunstforening
  • Haugaland videregående skole
  • SILK – Skudesneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival
  • Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Totalt 505 søknader ble behandlet av EU, og 81 prosjekter fikk midler (66 små prosjekter og 15 store prosjekter). Kreativt Europa er EUs program for kultur og har utlysninger av midler til europeiske samarbeidsprosjekter, oversettelse av litteratur, og større samarbeid som støtte til nettverk og plattformer for talentutvikling og arbeidsmuligheter på tvers av landegrensene.  

Første norske prosjektleder

Særlig gledelig er det at det er første gang et prosjekt med norsk prosjektleder har fått midler gjennom Kreativt Europa. Prosjektet «Reading for Enjoyment, Achievement and Development of Young People» er ledet av Haugaland videregående skole i Haugesund, og SILK – Skudesneshavn internasjonale litteratur- og kulturfestival er en av 6 partnere i prosjektet som er et samarbeid med aktører fra Portugal, Spania, Italia, Irland og Storbritannia. Prosjektet skal engasjere ungdom i aldersgruppen 12-18 år til å lese litteratur og utfolde seg i kreativ skriving. Haugaland vgs er i hovedsak en yrkesfaglig skole, og ideen til prosjektet startet med skolens leseprosjekt, der skolens nye rektor Solveig Kalstad var prosjektleder. Elevene bruker hver morgen 20 min. til lesing av bøker, tegneserier eller lignende som elevene velger selv. Dette bidro til at leseferdighetene til elevene gikk fra under til over landsgjennomsnittet på ett år.

- På grunn av en stadig større digitalisering av samfunnet, mener vi at det er nødvendig å finne nye måter for å øke lese- og skriveferdighetene blant ungdom. Å uttrykke seg godt skriftlig og ha god leseforståelse er avgjørende for hvor godt man gjør det på skolen og i arbeidslivet, sier prosjektleder og tidligere rektor ved Haugaland vgs, Odd Henning Johannessen.

Vil invitere med skoler fra hele fylket

Prosjektet skal bruke digitale plattformer for å nå målgruppa, men hovedarenaene blir skolen, litteraturfestivaler, biblioteker og uformelle lesesirkler. Et spekter av kulturelle aktiviteter og kapasitetutvikling for lærere, bibliotekarer og de som jobber med kultur for ungdom er også en del av prosjektet. Haugaland ønsker å involvere så mange som mulig av de 30 videregående skolene i Rogaland.

- Vi ønsker med dette prosjektet å skape et transnasjonalt nettverk av lærere, elever, fagfolk og forfattere. Elever som deltar i aktiviteter i prosjektet vil få mulighet til å fremføre verkene sine på festivaler rundt omkring i Europa, sier Johannessen.

Se oversikt over prosjektene med norske partnere

Les mer om EUs kulturprogram Kreativt Europa 

Se oversikt over støtteordningene i Kreativt Europa

Hold deg oppdatert- følg oss på facebook!