Internasjonalt

Kreativt Europa

internasjonalt

Kreativt Europa - Partnersøk 2017

Fra samarbeidsprosjektet Ulysses hvor Ultimafestivalen er partner

Fra samarbeidsprosjektet Ulysses hvor Ultimafestivalen er partner

Kulturrådet mottar mange henvendelser fra europeiske aktører som ønsker seg en norsk partner til sitt prosjekt. Denne artikkelen oppdateres fortløpende med nye partnersøk.

I forbindelse med utlysningen av midler til samarbeidsprosjekter mottar Kulturrådet mange henvendelser fra europeiske aktører som ønsker å samarbeide med en norsk partner. Å finne riktig partner tar tid, men kan gi deg inngang til interessante faglige nettverk. Husk å beregne god tid! Vi har gjort en grov sortering, men mange henvender seg bredt og ønsker partnere fra ulike deler av kultursektoren. 

Finner du ikke den du er på jakt etter? Da kan vi hjelpe deg med å legge ut et partnersøk via deskene i alle medlemslandene. Mal for partnersøk finner du her.

Flere råd for prosjektutvikling finner du her.

Høsten 2017 holder vi flere kurs og har åpne dager for veiledning. 

organisasjoner som søker partnere i forbindelse med utlysningen for 2018

Kulturarv -  NB! Fristen  har gått ut for Kulturarvåret 2018, men kan være aktuelt for andre samarbeidsprosjekter

Museum

Musikk

 

Inkludering

Visuell kunst 

Bibliotek og litteratur

Scenekunst

Kulturnæringer 

Kultur og stedsutvikling

Tverrdisiplinært

 

Her kan du se partnersøk fra 2016. Ta gjerne kontakt hvis det er interessante prosjekter her.