Internasjonalt

Kreativt Europa

Kreativt Europa

Presentasjoner fra møtet om EUs Kulturarvår 2018

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, åpnet møtet og løftet frem kulturens rolle for økonomien og lokal utvikling, og det gode samarbeidet på kultur mellom EU og Norge.

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, åpnet møtet og løftet frem kulturens rolle for økonomien og lokal utvikling, og det gode samarbeidet på kultur mellom EU og Norge.

28. september holdt Kulturrådet informasjonsmøte om EUs kulturarvår 2018 og relevante utlysninger i Kreativt Europa og andre EU-programmer. Se opptak fra møtet og ta en titt på presentasjonene her!

EU har bestemt å gjennomføre et Kulturarvår i 2018, som skal løfte frem mangfoldet og verdien av kulturarv i Europa. I den anledning blir det et spesielt fokus på kulturarv i EU-programmene for forskning og innovasjon (Horisont 2020), kultur (Kreativt Europa), og utdanning, opplæring, ungdom og idrett (Erasmus+). 

Kort oppsummering av møtet

Informasjonsmøtet ble arrangert i samarbeid mellom EUs delegasjon til Norge og de nasjonale kontaktpunktene for EU-programmene: Kulturrådet (Kreativt Europa), Forskningsrådet (Horisont 2020), Senter for internasjonalisering av utdanning (Erasmus+) og Barne-,ungdoms-,og familiedirektoratet (Erasmus+ Aktiv ungdom). Hvert av kontaktpunktene presenterte mulighetene innenfor sine programmer. Arkivverket, koordinator for markeringen av Kulturarvåret i Norge, presenterte status for planleggingen på nasjonalt nivå. Generalsekretær i Museumsforbundet, Liv Ramskjær, summerte opp dagen og delte egne erfaringer og tanker rundt internasjonalt samarbeid, 

Møtet fant sted i Forskningsrådets lokaler og ble strømmet. Se opptaket her. 

Her finner du presentasjonene fra møtet:

Kreativt Europa

Erasmus+

Erasmus+ Aktiv ungdom

Mer informasjon

Les mer om EUs kulturarvår på EU sine nettsider