Internasjonalt

Kreativt Europa

Aktuelt

Presentasjoner fra seminaret Kreative regioner

Ane Marthe Sørlien Holen fra slagverktrioen Pinquins forteller om sitt prosjekt for samtidsmusikk

Ane Marthe Sørlien Holen fra slagverktrioen Pinquins forteller om sitt prosjekt for samtidsmusikk

Her finner du presentasjoner fra seminaret Kreative regioner som ble arrangert i Oslo 5. april 2016.

Seminaret Kreative regioner  ble arrangert  i Oslo 5. april 2016 i samarbeid mellom Norsk filminstitutt, Osloregionens Europakontor, Kulturrådet og Høgskolen i Oslo og Akershus. Byråd for kultur i Oslo, Rina Mariann Hansen åpnet dagen og oppfordret til bruk av internasjonale støtteordninger for kulturlivet. EU-ambassadør Helen Campbell tok for seg den kultursektorens plass i Europas økonomi, og nevnte blant annet at 3,8 prosent av arbeidsstokken er knyttet til sektoren. Kultur har en sentral plass i EUs politikk gjennom programmet Kreativt Europa, som i perioden 2014-2020 disponerer rundt 1,5 milliarder Euro.

Programmet ble presentert gjennom ulike aktører som deltar i samarbeid på tvers av landegrenser. Dansens hus deltar i flere prosjekter og plattformen Aerowaves

I plattformene er det særlig promotering av nye talenter og programmering som er tema.

- Norske kulturaktører har svært god utelling i denne ordningen, og deltar i hele seks av ti plattformer som finansieres av Kreativt Europa, sier seniorrådgiver Åsmund Prytz i Kulturrådet. - Det er årlige utlysninger i programmet og vi håper flere norske kulturaktører ser mulighetene i Kreativt Europa.  

Neste utlysning for samarbeidsprosjekter, plattformer og nettverk vil komme i juli med søknadsfrist 5. oktober.

26.april er det åpen dag med mulighet for veiledning om Kreativt Europa i Kulturrådet – ta kontakt for en avtale.

Se programmet for seminaret.

Presentasjoner fra seminaret