Internasjonalt

Kreativt Europa

Europeisk kulturhovedstad

Søk om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024

Aarhus i Danmark er europeisk kulturhovedstad i 2017.

Aarhus i Danmark er europeisk kulturhovedstad i 2017.

Norske byer kan søke om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024, søknadsfristen er 10. september 2018.

Mellom 2020 og 2033 kan et EFTA-land konkurrere om å bli europeisk kulturhovedstad hvert tredje år. Det første året blir i 2024, og den aktuelle utlysningen ble nylig publisert på EUs nettsider.

Søknadsfrist er 10. september 2018, det betyr at norske byer som ønsker tittelen som europeisk kulturhovedstad i 2024 må søke innen den datoen. 

Flott mulighet for norske byer

Norske byer som tidligere har vært europeisk kulturhovedstad er Bergen (2000) og Stavanger (2008). 

Tittelen er i skrivende stund fordelt frem til 2021:

2018 – Leeuwarden (Nedeland) og Valletta (Malta)

2019 – Plovdiv (Bulgaria) og Matera (Italia)

2020 - Rijeka (Kroatia) og Galway (Irland)

2021 - Timișoara (Romania), Elefsina (Hellas) og Novi Sad (Serbia)

Europeisk kulturhovedstad = byutvikling

Europeiske kulturhovedsteder skal

  • sette fokus på verdien og mangfoldet av kultur i Europa
  • feire felles europeisk kultur
  • styrke europeisk identitet
  • styrke kultur som verktøy for byutvikling

Muligheter for byer med status som europeisk kulturhovedstad:

  • internasjonal oppmerksomhet
  • byutvikling
  • positive effekter for innbyggerne
  • styrke byens kultursektor
  • en boost for turistnæringen

Lenke til utlysningen

Se mer informasjon på EUs nettsider