Internasjonalt

Kreativt Europa

Kreativt Europa

Søk EU-støtte til talentutvikling

Konsert med det unge bandet Melkeveien på BLÅ. Foto: Stian Frøysang.

Konsert med det unge bandet Melkeveien på BLÅ. Foto: Stian Frøysang.

Ny utlysning for plattformsamarbeid i EUs kulturprogram Kreativt Europa. Ordningen fokuserer på å løfte frem unge talenter gjennom europeiske samproduksjoner og programmering av et mangfold av artister fra ulike europeiske land.

Dette er siste mulighet til å søke om plattformstøtte fra Kreativt Europa i denne perioden (2014-2020). Ordningen skal bidra til strukturering av feltet, og et begrenset antall plattformer vil bli støttet.

En plattform består av en koordinator og minst 10 medlemsorganisasjoner fra 10 europeiske land. Det er koordinatoren som søker om støtte til plattformen.  Norge har medlemmer i 6 av 8 plattformer som til nå har fått støtte gjennom Kreativt Europa 2014-2020:

Oslo Internasjonale Poesifestival – Literary Europe Live  
Scenekunst Østfold – In Situ  
Blå – Liveurope 
Insomnia – SHAPE 
Music Norway - European Talent Exchange Program 3.0 
Dansens hus – Aerowaves 

Talentutvikling i fokus

Plattformstøtten legger særlig vekt på talentutvikling. Nytt av i år er at hvert medlem av plattformen skal øke promoteringen og programmeringen av unge talenter fra andre europeiske land med minst 30% gjennom hele prosjektperioden. Mobilitet for kunstnere, kulturarbeidere og produksjoner, nettverksaktiviteter, programmering av kulturelle og kunstneriske arbeider fra hele Europa, kulturelt entreprenørskap og publikumsutvikling er eksempler på aktiviteter som kan få støtte. 

Det søkes om støtte for en 4-års periode, og plattformen kan få inntil 500.000 euro per år. Den årlige tildelingen kan imidlertid ikke overstige 80% av de årlige budsjettene.

Mer mangfold på Europas konsertscener

Konsert på BLÅ. Foto: Ihne Pedersen.

Konsertscenen BLÅ  i Oslo er medlem av Liveurope, en plattform der 14 europeiske konsertscener samarbeider om å øke programmeringen av unge talenter fra hele Europa. Initiativtaker og koordinator for plattformen er konsertscenen Ancienne Belgique  i Brussel.

- Vi ble involvert i Liveurope veldig tidlig i utviklingen av plattformen. BLÅ har allerede en bookingprofil der vi ofte er de første til å hente inn unge, utenlandske artister til Norge, som senere blir invitert tilbake til større scener som Rockefeller og Øyafestivalen. Dermed passer vi godt inn i det som er formålet med plattformen, sier daglig leder av BLÅ, Eyvind Brox.

Liveurope fokuserer på å integrere talentutvikling og et europeisk mangfold av musikalske uttrykk i programmeringen. For å utløse økonomisk bidrag fra plattformen er visse kriterier lagt til grunn for at en artist defineres som uetablert, og man kan booke maksimum fem artister fra samme land.

- Vi må fremdeles booke det som treffer publikum og gjøre en like god jobb i programmeringen som før, men vi får nå mulighet til å gå lengre ut av komfortsonen og ta større risiko enn før. Som medlem i Liveurope har vi en økonomisk sikkerhet i bunn som gjør at vi kan ta større sjanser, sier Brox.

Og det virker. Ifølge Eyvind Brox booker medlemmene i plattformen ca. 25% flere uetablerte artister fra europeiske land enn det de gjorde før.

- For oss har erfaringen med europeisk samarbeid i Liveurope vært utelukkende positiv. I tillegg til det økonomiske aspektet har kompetanseutviklingen vært minst like verdifull. Forøvrig bruker vi også møtene med Liveurope til å presentere nye norske artister for de andre medlemmene, og BLÅ fungerer derfor nå også som en viktig eksport-kanal ut i Europa, sier Brox. 

Kontakt

Ingvild Jacobsen