Internasjonalt

Kreativt Europa

Ti tips for å lykkes i Kreativt Europa

Fra prosjektet Platform Shift +, Foto:Arild Moen

Fra prosjektet Platform Shift +, Foto:Arild Moen

Kunne du tenke deg å søke støtte fra EUs kulturprogram Kreativt Europa? Her er ti tips til hvordan du lykkes med søknaden og europeiske samarbeidsprosjekter.

1. Lag et godt prosjekt av en knallgod idé

En god prosjektidé er avgjørende for å få laget en god søknad. Det faglige utganspunktet må være godt gjennomarbeidet, og man må ha klare problemstillinger. Alle samarbeidspartnere må trekkes inn i prosjektutviklingen, slik at de får eierskap til og medinnflytelse i prosessen.

2. Finn de rette samarbeidspartnerne

Å finne de rette partnerne er viktig. Prosjektene skal utvikles og gjennomføres i felleskap. Det krever at man stoler på hverandre, og at man har partnere som forplikter seg til prosjektet. Geografisk spredning er viktig i Kreativt Europa.

3. Prosjektleder eller partner?

Tenk gjennom hvilken rolle dere ønsker å ha i prosjektet. Om dere ikke har arbeidet internasjonalt før, kan det være lurt å gå inn som prosjektpartner, ikke prosjektleder.

4. Skap begeistring flere steder

Det kan være lurt å tenke på andre støttespillere. kanskje er det behov for såkornsmidler eller midler til å dekke egenandelen i prosjektet? Da kan du henvende deg til offentlige og private tilskuddsgivere både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

5. Legg mye arbeid i søknaden

En god og gjennnomarbeidet søknad er inngangsbilletten til Kreativt Europa. Søknaden skal skrives på et lettfattelig og tydelig språk - unngå ekspertsjargong. Alle spørsmålene i skjemaet må besvares nøye, og alle formaliteter må oppfylles. Forklar og begrunn alle valgene dere tar.

6. Regn over flere ganger

Når prosjektets elementer er på plass, må tallene i budsjettet justeres. Budsjettet må være så realistisk som mulig, det er lite rom for å flytte midler fra ulike budsjettposter når prosjektet er godkjent. EUs andel vil aldri overstige 60%. Hvis prosjektet bruker mindre penger enn budsjettert, reduserer EU sin andel tilsvarende. Husk at egne arbeidstimer kan inngå som en del av egenandelen.

7. Ikke glem kommunikasjonsarbeidet

Av erfaring vet vi at mange aktører fokuserer for lite på hvordan man ønsker å spre informasjon om prosjektet. Her kan man miste mange poeng under evalueringen!

8. Tenk på rapportering underveis

Når prosjektet er ferdig skal dere rapportere til EU - både på økonomi og aktiviteter. Det er mye letter hvis dere tenker på det allere når dere starter et prosjekt.

9. Ting tar tid

Beregn god tid til hele prosessen, og start gjerne et år i forveien av en søknadsfrist. Denne tiden trenger man blant annet til å knytte kontakter med de andre europeiske samarbeidspartnerne, utvikle prosjektideen, konkretisere planene for prosjektperioden og forankre budsjett.

10. Ta kontakt med Kulturrådet tidlig

Vi i Kulturrådet er her for å hjelpe deg! Vi har lest mange søknader og evalueringer og kan gi tilbakemeldinger på innretningen av prosjektideen og lede dere gjennom søknadsprosessen.

Mer infomateriell

Vil du distribuere informasjon om Kreativt Europa? Kulturrådet har en infobrosjyre med oversikt over de ulike mulighetene i programmet og gode råd fra erfarne prosjektdeltakere.

Se brosjyren digitalt her. (PDF)

Du kan bestille den i papirversjon fra Kulturrådet.