Internasjonalt

Kreativt Europa

Kreativt Europa

Søk midler til europeiske samarbeidsprosjekter 2018

Platform shift + er et stort samarbeidsprosjekt mellom 11 partnere fra ni land - ti teatre og et universitet. Teateret vårt i Molde og Universitetet i Agder er norske partnere i prosjektet.

Platform shift + er et stort samarbeidsprosjekt mellom 11 partnere fra ni land - ti teatre og et universitet. Teateret vårt i Molde og Universitetet i Agder er norske partnere i prosjektet.

Utlysningen er publisert! Søk midler til å samarbeide internasjonalt med europeiske kunst- og kulturaktører. I år er det også satt av midler til prosjekter rettet mot EUs kulturarvår 2018.

Internasjonale samarbeidsprosjekter kan nå søke midler fra Kreativt Europa. Søknadsfrist er 18. januar 2018. I tillegg til vanlige små og store samarbeidsprosjekter er det i år en egen utlysning (friske midler) på samarbeidsprosjekter knyttet til EUs Kulturarvår 2018. Denne har søknadsfrist 22. november 2017. Se egen artikkel om utlysningen av prosjekter knyttet til Kulturarvåret her. 

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter med en europeisk dimensjon og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum. Kulturrådet er nasjonalt kontaktpunkt for kunst- og kulturdelen av programmet, mens Norsk Filminstitutt er kontaktpunkt for media-delen (film, TV).

Hver høst frem til 2020 lyses det ut midler til europeiske samarbeidsprosjekter på kunst og kultur.

 PROSJEKTENE SKAL BIDRA TIL Å:

 • Styrke kulturlivets evne til å arbeide internasjonalt
 • Øke sirkulasjon av kunstnere, aktører, kulturelle/kreative produksjoner og produkter
 • Bidra til innovasjon i kunst- og kulturfeltet
 • Bidra til publikumsutvikling

Små prosjekter har minimum tre europeiske partnere og kan søke opp til 200 000 Euro (inntil 60 % av totalbudsjettet). Store prosjekter har minimum seks europeiske partnere og kan søke opp til 2 000 000 Euro (inntil 50 % av totalbudsjettet).

Viktigste endringer for ordinære små og store samarbeidsprosjekt

For den vanlige utlysningen av små og store samarbeidsprosjekter har vi oppsummert de viktigste endringene her.

 • Søknadsfristen på de ordinære små og store samarbeidsprosjektene er flyttet fra november til 18. januar 2018.
 • Kun prosjektleder må vise dokumentasjon på status som juridisk enhet i minst 2 år før søknaden sendes inn. For prosjekt partnere er ikke det lenger nødvendig.
 • Tidlig start av prosjektet er ikke lenger tillatt (før mai 2018 for små samarbeidsprosjekter og før juni 2018 for store samarbeidsprosjekter).
 • Prefinansiering av aktiviteter i prosjektene er redusert til 2 alternativer:
  • 70% for små samarbeidsprosjekter
  • 40% i to omganger for store samarbeidsprosjekt
 • Midler til organisasjoner/enheter som ikke er formell partner i prosjektet er begrenset til 60.000 euro per organisasjon/enhet.
 • Mer informasjon er integrert i søknadsskjemaet, noe som betyr færre vedlegg å laste opp.

Se begge utlysningene, retningslinjer og guide til hvordan du kan søke på EUs nettsider. 

Mer informasjon 

Kulturrådet hjelper deg hele veien, ta kontakt med oss! Vi holder også flere informasjonsmøter og åpne dager i høst. Se oversikt og meld deg på her. 

Leter du etter en partner? Se vår liste over partnersøk fra Europa.

Søketips - utvikling av prosjekt og søknad

Usikker på hvilke dokumenter du må sende til EU med søknaden? Se vår generelle oversikt. 

Kontakt

Thea Breivik

Ingvild Jacobsen