Fond for lyd og bilde

Styret og utvalgene

Fond for lyd og bilete

Styret

Styret i Fond for lyd og bilete er oppnemd av Kulturdepartementet.

Styret har sju medlemar med personlege varamedlemar. Leiar og personleg varamedlem for leiar er oppnemnde av Kulturdepartementet på fritt grunnlag. To styremedlemar med varamedlemar er oppnemnde etter innstilling frå produsentorganisasjonane. Fire medlemar med varamedlemar er oppnemnde etter innstilling frå opphavsretts- og utøvarorganisasjonar.

Bli kjent med styremedlemane her.

For perioden 2018 - 2020 er styreleiar, tre styremedlemar og fire varamedlemar gjenoppnemde. Styret har følgjande samansetjing:

Leiar: 

 • Kulturentreprenør Stein Bjelland, Stavanger
  Varamedlem: Susanne Næss Nielsen, Hammerfest

Representantar for produsentorganisasjonane:

 • Medlem: Marte Thorsby, IFPI Norge (International Federation of the Phonografic Industry), Oslo
  Varamedlem: Jørn Dalchow, IFPI Norge, Oslo

 • Medlem: Øyvind Sauarlia, FONO (Foreningen norske Plateselskaper) Notodden
  Varamedlem: Kristine Knapskog, FONO, Stord 

Representantar for opphavsrettsorganisasjonar:

 • Medlem: Tove Bøygard, NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere) Oslo (Ål)
  Varamedlem: Bjørn Bolstad Skjelbred, Norsk komponistforening, Oslo

 • Medlem: Trygve Luktvasslimo, Norske billedkunstnere, Valberg
  Varamedlem: Karianne Stensland, Norske billedkunstnere, Trondheim

Representantar for utøvarorganisasjonar:

 • Medlem: Hans Mathisen, GramArt, Sandefjord
  Varamedlem: Christine Thomassen, MFO (Musikernes Fellesorganisasjon), Stabekk (Kristiansund)

 • Medlem: Ragna Lindboe, Norske Filmregissører/Norsk Filmforbund, Oslo
  Varamedlem: Torfinn Iversen, Norske filmregissører/ Norsk Filmforbund, Sortland

fagutvalgene