Fond for lyd og bilde

Styret og utvalgene

Fond for lyd og bilete

Styret

Fond for lyd og biletes styre har sju medlemer med personlege varamedlemer. Leiar og personleg varamedlem for leiaren vert oppnemnde direkte av Kulturdepartementet.

To styremedlemer med varamedlemer vert oppnemnde etter innstilling frå produsentorganisasjonane. Fire medlemer med varamedlemer vert oppnemnde etter innstilling frå opphavsretts- og utøvarorganisasjonar som fondet vedkjem. Dei oppnemner to representantar kvar.

Styret har frå 30.01.2015 følgjande samansetjing:

Leiar: 

 • Kulturentreprenør Stein Bjelland, Stavanger
 • Varamedlem: Susanne Næss Nielsen, Hammerfest

Representantar for produsentorganisasjonane:

 • Medlem: Øyvind Sauarlia, Notodden, FONO 
 • Varamedlem: Hildegunn Olsbø, Oslo, IFPI 
 • Medlem: Trude Refsahl, Rådal, Produsentforeningen/Virke
 • Varamedlem: Gary Cranner, Stavanger, Produsentforeningen/Virke

Representantar for opphavsrettsorganisasjonar:

 • Medlem: Karianne Stensland, Trondheim, Norske Billedkunstnere
 • Varamedlem: Roald Kaldestad, Stord, Den norske Forfatterforening
 • Medlem: Trygve Luktvasslimo, Vefsn, Norske Billedkunstnere 
 • Varamedlem: Bjørn Bolstad Skjelbred, Oslo, Norsk Komponistforening

Representantar for utøvarorganisasjonar:

 • Medlem: Karin Stautland, Bergen, Norsk Skuespillerforbund
 • Varamedlem: Christine Thomassen, Oslo, Musikernes Fellesorganisasjon 
 • Medlem: Hans Mathisen, Sandefjord, GramArt 
 • Varamedlem: Toni Usman, Oslo, Norsk skuespillerforbund

fagutvalgene