Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Billedkunstner, markedsfør dine prosjekter!

Myk Harnisk av Constance Tenvik. Tenvik fikk tilskudd fra Fond for lyd og bilde i 2017.

Myk Harnisk av Constance Tenvik. Tenvik fikk tilskudd fra Fond for lyd og bilde i 2017.

Styret i Fond for lyd og bilde oppfordrer billedkunstnere til å søke om støtte til markedsføring når midler til prosjektstøtte utlyses i midten av juli.

- Fond for lyd og bilde jobber for å styrke både produksjon og formidling. Det går imidlertid lite penger til markedsføring av billedkunst sammenlignet med markedsføring innenfor andre kunstfelt vi støtter som musikk og film, sier styreleder Stein Bjelland. – For å øke inntjening bør kunsten som produseres få økt levetid i offentligheten gjennom salg, distribusjon og formidling. Det er naturligvis også et gode for samfunnet å få økt tilgang til den produksjonen kunstnerne står for. Her ligger det et stort potensiale, mener vi.

Både i 2016 og 2017 har styret økt avsetningen til billedkunst, blant annet for å kunne styrke markedsføring.

Oppfordrer til kreativ tenkning

– Nå er det opp til feltet selv å definere hva de har behov for. Vi oppfordrer til kreativ tenkning rundt dette. Send inn søknad!, oppfordrer Bjelland.

Han sier at styret ønsker å følge særlig med på søknader om støtte til markedsføring som kommer inn til høsten.

– Søknadene er en viktig kilde til informasjon om hva feltet selv har behov for. Derfor går vi ut nå med denne oppfordringen.


blog comments powered by Disqus