Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Billedkunstner, markedsfør dine prosjekter!

Myk Harnisk av Constance Tenvik. Tenvik fikk tilskudd fra Fond for lyd og bilde i 2017.

Myk Harnisk av Constance Tenvik. Tenvik fikk tilskudd fra Fond for lyd og bilde i 2017.

Styret i Fond for lyd og bilde oppfordrer billedkunstnere til å søke om støtte til markedsføring når midler til prosjektstøtte utlyses i midten av juli.

- Fond for lyd og bilde jobber for å styrke både produksjon og formidling. Det går imidlertid lite penger til markedsføring av billedkunst sammenlignet med markedsføring innenfor andre kunstfelt vi støtter som musikk og film, sier styreleder Stein Bjelland. – For å øke inntjening bør kunsten som produseres få økt levetid i offentligheten gjennom salg, distribusjon og formidling. Det er naturligvis også et gode for samfunnet å få økt tilgang til den produksjonen kunstnerne står for. Her ligger det et stort potensiale, mener vi.

Både i 2016 og 2017 har styret økt avsetningen til billedkunst, blant annet for å kunne styrke markedsføring.

Oppfordrer til kreativ tenkning

– Nå er det opp til feltet selv å definere hva de har behov for. Vi oppfordrer til kreativ tenkning rundt dette. Send inn søknad!, oppfordrer Bjelland.

Han sier at styret ønsker å følge særlig med på søknader om støtte til markedsføring som kommer inn til høsten.

– Søknadene er en viktig kilde til informasjon om hva feltet selv har behov for. Derfor går vi ut nå med denne oppfordringen.

Søknadsfrist 5. september

Midlene utlyses i midten av juli med søknadsfrist 5. september kl. 13. Prosjekter som det søkes om støtte til må være innenfor gjeldende regler for prosjektstøtte. Se utlysingen for prosjektstøtte.

Kontaktperson

Eivind Slotsvik

Richard Smith


blog comments powered by Disqus