Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Styret

Bli kjent med styremedlemane

Styret i Fond for lyd og bilde. Fra venstre: Tove Bøygard, Øyvind Sauarlia, Marte Thorsby, Trygve Luktvasslimo, styreleder Stein Bjelland og Hans Mathisen. Ikke tilstede: Ragna Lindboe og vara Susanne Næss Nielsen. Foto: Ilja Hendel

Styret i Fond for lyd og bilde. Fra venstre: Tove Bøygard, Øyvind Sauarlia, Marte Thorsby, Trygve Luktvasslimo, styreleder Stein Bjelland og Hans Mathisen. Ikke tilstede: Ragna Lindboe og vara Susanne Næss Nielsen. Foto: Ilja Hendel

Styret i Fond for lyd og bilete er oppnemnd for perioden 2018 - 2020. Her kan du bli betre kjent med styremedlemane og kva dei tenkjer om arbeidet til Fond for lyd og bilete og utfordringane i norsk kulturliv.

Fond for lyd og bilete skal fremja produksjon og formidling av innspeling av lyd-og filmopptak. Midlane i Fond for lyd og bilde vert fordelt til beste for rettighetshavarar innanfor musikk, scene og film.

Styret har sju medlemar med personlege varamedlemar. Leiar og personleg varamedlem for leiar er oppnemnde av Kulturdepartementet på fritt grunnlag. To styremedlemar med varamedlemar er oppnemnde etter innstilling frå produsentorganisasjonane. Fire medlemar med varamedlemar er oppnemnde etter innstilling frå opphavsretts- og utøvarorganisasjonar.

 1. Kva meiner du er Fond for Lyd og Bilde si rolle i kunst- og kulturfeltet i Noreg?
 2. Kva tendensar og utfordringar i kunst- og kulturlivet ser du frå din ståstad i tida framover?
 3. Kva kulturoppleving har gjort størst inntrykk på deg?

Stein Bjelland, Stavanger (leiar)

Oppnemd av Kulturdepartementet.

 1. Fond for lyd og bilde sin rolle er viktig. Vi er både en kompensasjonsordning og et kulturpolitisk virkemiddel. Tildelingen våre er ofte helt avgjørende for at gode prosjekter kan realiseres. Forutsigbar og god finansiering av kunstproduksjonen er en forutsetning for å sikre høy kvalitet, lengre levetid og tilstrekkelig inntjening for kunstnerne. Vi er derfor med på å øke kunstnernes muligheter til faglig fordypning, og å styrke bredden og kvaliteten i kunstnerisk produksjon. Rettighetshavere er for tiden under press. Derfor er Fond for lyd og bilde relevant og viktig.
 2. Digitalisering og globalisering sett i sammenhengen med kunstnerøkonomien . Digitalisering og globalisering skaper nye muligheter men også utfordringer både for de ulike kunstuttrykkene men også for den enkelte kunstneren. Dette krever ny kunnskap og forståelse. Vi står i mye forandring, men for meg er forandring en fin anledning til å utforske muligheter, reflektere og å finne andre løsninger på de utfordringene dette skaper. Jeg er egentlig ganske glad i forandring.
 3. Dette er selvfølgelig vanskelig å svare på. Kunst er viktig. og gjør ofte inntrykk på meg på mange ulike måter. Det er veldig avhengig av tid, sted, situasjoner, sinnelag osv. Det er derfor fint å kunne omgi seg meg kunst og kultur daglig.

Susanne Næss Nielsen, Hammerfest (vara)

Oppnemd av Kulturdepartementet.

 1. Det er en styrke for kunstfeltet at det finnes flere muligheter for finansiering og at søkere behandles av ulike fagutvalg. Det øker diversiteten, noe jeg er stor tilhenger av. Fond for Lyd og Bilde har hatt, og har fremdeles, en viktig rolle i forhold til rettigshetshavere. Den delen av Fond for Lyd og Bilde blir bare viktigere og viktigere i en høyteknologisk verden. I tillegg har fondet hatt en god evne til å se på behov ute i feltene og omstilt seg deretter.
 2. I jobben min er vi opptatt av kommunikasjon og her ser vi, at det er mange ulike måter å kommunisere på avhengig av hvem man snakker med. Selv om man kan ha leseren i tankene når man skriver, er det fremdeles en utfordring å kommunisere på en måte som skaper de rette forventninger hos publikum, ivaretar kunstneren og samtidig inviterer inn nye grupper. På et mer strukturelt nivå er jeg spent på hva vi sitter igjen, med når vi er ferdig med regionreformer, kommunalreformer og hva som ellers lanseres av politiske reformer. Er man ikke nøye med organiseringen, risikerer man å pulverisere den delen av kunstproduksjonen som foregår utenfor hovedstaden.
 3. Jeg vokste opp på en plass uten teater og var vant til skoleforestillinger i gymsalen - gymsalen hadde aldri markert seg med noen stor wow-faktor. På en skoleetur skulle vi engang i et riktig teater. Jeg husker ingenting fra selve forestillingen, men rommet: en blackbox med amfi, lyset og røyk gjorde opplevelsen magisk. Jeg har fremdeles - 100 år senere, haha - denne forventningen om at magiske øjeblikk kan oppstå i en blackbox.

Tove Bøygard, Oslo/Ål

Oppnemd etter innstilling frå NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere). 

 1. Fond for lyd og bilde har to viktige roller: 1. Å stimulera til skaping av nye produksjonar i det store frie feltet, i all sin sjangerbreidde innafor musikk, scene og film. 2. Å gje kompensasjon til rettigheitshavera for den lovelege, private kopieringa av verk.
 2.  Interessa for og bruken av musikk er større enn nokon gong, men likevel blir det stadig vanskelegare å finansiere produksjon av ny musikk. Det er derfor FLB er så viktig, med fokus på heile næringskjeda frå skriving av musikk og tekst, til innspeling og turnè.
 3. Konsert med Nick Cave, Sentrum Scene, Let Love In-Tour, 1994

Trygve Luktvasslimo, Valberg

Oppnemd etter innstilling frå Norske billedkunstnere.

 1. Fond for lyd og bilde er tuftet på det faktum at rettighetshaverne på kunst- og kulturfeltet av ulike grunner ikke godtgjøres rettmessig for det de skaper og produserer. Slik var det da fondet ble opprettet på 80-tallet, og slik er det i dag. Vår rolle er derfor å aktivt være med på å finansiere nyproduksjon som en måte å kompensere rettighetshaverne og å sikre fortsatt vekst i kulturlivet. Med andre ord: en sykt viktig oppgave!
 2. En tendens med kunst- og kulturlivet er at det ikke alltid er så lett å se tendenser. Det morfer og gror som en mastodontisk urorganisme. Det visner her, kommer nye utvekster der, og ingenting er spesielt forutsigbart. Ufordringene befinner seg i det kunst- og kulturpolitiske. I et omskiftende og kjaptleverende politisk klima, så bør et mantra være at beslutninger og endringer som angår oss skal være basert på rasjonalitet og kunnskap, og ha for øye å skape stabile forutsetninger for uforutsigbare utvekster.
 3. Da jeg var 21 år og alene på interrail i Europa og så The Matrix i Amsterdam uten å vite hva jeg gikk til. Masseunderholdning som behandler filosofiske metaspørsmål og ikke-konformitet i et forførende religionslys – det svimlet for meg. Det gjør det forsåvidt enda. Og så plutselig dukket han fra Priscilla opp og slapp en digital reke ned i Keanu Reeves navle! Jeg måtte kjøpe ny reisedagbok i Bordeaux fordi den første ble fullskrevet av alt den filmen fikk meg til å tenke og føle. Kulturopplevelser gjør fortsatt store inntrykk, men jeg sier (om kulturopplevelser) som Freddie Mercury: "Music is like eating".

Hans Mathisen, Sandefjord

Oppnemnd etter innstilling frå GramArt

 1. Fond for lyd og bilde er og skal fortsette å være en aktør som hjelper kunstlivet økonomisk. Vi har to ståsteder, både arven fra Kassettavgiftsfondet som skal kompensere for privatkopieringen, og vi skal hjelpe til å generere ny, genreoverskridende og utfordrende kunst. Det vil si at vi balanserer mellom kommersielle prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet og utfordrende moderne kunstuttrykk som nødvendigvis ikke har det samme inntektspotensiale. Vi beveger oss også mellom kunstuttrykkene musikk, bilde, foto, film og alt mellom disse, noe som gir oss ett vidt perspektiv på hva norske kunstnere gjør i vår samtid.
 2. Vi har mange utfordringer for tiden, først og fremst ser jeg en enorm forflatning av kunstuttrykket på de fleste medier, inkludert NRK og andre riksmedier. Vi må utfordre kunnskapen for alle i samfunnet, oppfordre til å oppsøke kunsten, konsertene, utstillingene og filmene. Vi opplever at mediene bare et opptatt av klikknyheter, og de fleste kunstfaglige journalistene har forsvunnet. Streamingtjenestene har tatt over musikkbransjen og musikere tjener lite penger på dette. Derfor er støtteordningene her i Norge viktigere enn noen gang for å kompensere for inntekt- og investeringsnedgang. Vi håper at vårt bidrag til å lage kunst og hjelpe til å synliggjøre den vil ha innvirkning på dette fremover.
 3. Det er vanskelig å velge mellom mange sterke inntrykk, men konserten med Pat Metheny Group på Rockefeller i 1987 var en fantastisk opplevelse! Ellers blir jeg glad hver eneste gang jeg hører Jan Garbarek.

Øyvind Sauarlia, Notodden.

Oppnemnd etter innstilling frå FONO (Foreningen norske Plateselskaper).

 1. Fond for lyd og bilde sin viktigste rolle er å bidra økonomisk så gode kunstneriske prosjekter har mulighet til å bli realisert. Støtten fra fondet har stor betydning for artister/kunstnernes karrierer.
 2. Musikkfeltet har opplevd en radikal endring de siste årene fra fysiske produkter til dagens streamingtjenester. Pengeflyten er redusert etter at streamingtjenestene tok over og inntjeningstiden på den investerte kapitalen er i gjennomsnitt gått fra ca. tre måneder til tre år. En utfordring for kunstnerøkonomien.
 3. En av mine største kulturopplevelser var nok første gang jeg var i et profesjonelt lydstudio. En rekke konserter tidlig på 80-tallet i Drammenshallen med artister som Bob Dylan, Paul Simon og Stevie Wonder har også satt sterke spor.

Ragna Lindboe, Oslo

Oppnemd etter innstilling frå Norske Filmregissører/Norsk Filmforbund, Oslo

Svar kjem.

Marte Thorsby, Oslo

Oppnemnd etter innstilling frå IFPI Norge (International Federation of the Phonografic Industry)

 1. Fond for lyd og bilde er en viktig bidragsyter til det profesjonelle kulturfeltet, som økonomisk tilleggssikring for prosjekter som faller inn under reglene om lovlig privatkopiering ihht åvl §12.
 2. For oss på musikksiden er det utvilsomt skjevheten i rammebetingelsene for de profesjonelle aktørene, med Spotify og Youtube som de to største ytterpunktene. Spotify klarerer hvert eneste track de tilgjengeliggjør, mens Youtube så langt er unntatt klareringsansvar ihht. ansvarsfrihetsreglene i e-handels-direktivet, det såkalte «safe harbour»-regelverket. Dette regelverket innebærer at «user generated content»-tjenester ikke er pålagt å klarere innhold som er beskyttet av opphavsrett. Vi i musikkindustrien er imidlertid av den oppfatning at dette «safe harbour»- regelverket var ment for passive, automatiserte og nøytrale tjenesteleverandører (blant annet ISP-er), og ikke ment for store on-demand-tjenester som YouTube, som spiller en aktiv rolle i å optimalisere innhold. Spørsmålet ligger høyt på agendaen i EU, og det er forventet en endelig avklaring i EU løpet av første halvår, noe som i stor grad kan påvirke pengestrømmene i musikkindustrien, også i Norge.
 3. Det er vanskelig å velge, har hatt mange gode opplevelser gjennom årene. Men Sign o' the times tour i Scandinavium i Gøteborg i 1987 var en milepæl. Og en kveld jeg husker ekstra godt er en legendarisk konsert med 16 Horsepower på Gamla i desember 1997, samme kveld som jeg hadde tatt juridisk embetseksamen.

Sjå alle støtteordningane i Fond for lyd og bilete.


blog comments powered by Disqus