Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Filmer om rus, død og brevveksling får støtte fra Fond for lyd og bilde

Dokumentarfilmen «Røverdatter» av Sofia Haugan er tildelt 75 000 kroner fra Fond for lyd og bilde. Røverdatter er en annerledes far-datter film om Sofia som forsøker å hjelpe den rusavhengige pappaen sin. I en til tider absurd, kaotisk og komplisert hverdag er strategien deres en god dose mørk humor. Foto: Magnus Tombre Bøhn / Indie Film

Dokumentarfilmen «Røverdatter» av Sofia Haugan er tildelt 75 000 kroner fra Fond for lyd og bilde. Røverdatter er en annerledes far-datter film om Sofia som forsøker å hjelpe den rusavhengige pappaen sin. I en til tider absurd, kaotisk og komplisert hverdag er strategien deres en god dose mørk humor. Foto: Magnus Tombre Bøhn / Indie Film

Fond for lyd og bilde har i styremøte 22. februar fordelt midler til de tre løpende ordningene markedsføring av musikkutgivelser, markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm og til ordningen gjenopptakelse av sceneforestillinger.

gjenopptakelse av sceneforestillinger

Utvalget for gjenopptakelse av sceneforestillinger vurderte 17 prosjekter som samlet søkte om nærmere 900 000 kroner. Rammen var i underkant av200 000 kroner Fem prosjekter er prioritert i denne runden og tre av disse er danseforestillinger. «Størst av alt» med Inmorata Dance Company er tildelt 52 000. «Hus forbi» koreografert av Eivind Seljeseth og «Engel» med Marta Alstadsæter og Kim-Jomi Fischer er begge tildelt 50 000 av Fond for lyd og bilde.

MARKEDSFØRINGSTØTTE TIL FILM OG MUSIKKUTGIVELSER

Styret stilte 375 000 kroner til disposisjon denne runden for ordningen markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm. Det var fem søknader og midlene ble denne gang fordelt på tre dokumentarfilmer. «Røverdatter» fra Indie Film er tildelt 75 000 kroner, «Per Fugelli – Siste resept» fra Paradox er tildelt 45 000 og «Letters» fra Mer Film er tildelt 30 000.

Til ordningen markedsføring av musikkutgivelser var det 50 søknader som samlet søkte om 2,7 millioner. Det er tildelt tilsammen 510 000 kroner til 12 musikkutgivelser denne runden. Eksempler på tildelinger til markedsføring av musikkutgivelser er «Face the Brutality» med Datarock, «Mass for modern man» med Trondheim symfoniorkester, «Baltus» med Gundelach og «Meg & deg mot alle» med Arif.

neste styremøte

Neste styremøte i Fond for lyd og bilde er 18. april i Trondheim.

Søknader til de tre løpende ordningene som er sendt i Altinn innen 7. mars kl 12:00 vil bli behandlet på styremøtet 18. april.

Tildelinger

Gjenopptakelse av sceneforestillinger

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Markedsføring av musikkutgivelser


blog comments powered by Disqus