Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Fond for lyd og bilde vil styrke markedsføring av billedkunst

Neste søknadsfrist i Fond for lyd og bilde er 9. februar kl. 13

Neste søknadsfrist i Fond for lyd og bilde er 9. februar kl. 13

Søkere kan inkludere kostnader til markedsføring når de søker prosjektstøtte også i 2017.

– Vi er opptatt av at kunstnere skal kunne realisere det økonomiske potensialet i det de skaper, sier styreleder i Fond for lyd og bilde, Stein Bjelland.

I 2016 ble avsetningen til billedkunst styrket med 30 prosent og det ble åpnet for å søke om støtte til markedsføring.

– Vi ønsker med dette å være med på å stimulere til økt bruk og formidling av billedkunst, sier Bjelland.

Kan inkludere markedsføring

Også i 2017 er det åpnet for at søkere kan inkludere kostnader til markedsføring når de søker prosjektstøtte.

– Styret er opptatt av å bidra til utviklingen av billedkunstfeltet, sier Bjelland. Han viser til at det innenfor andre kunstfelt allerede finnes godt etablerte distribusjons- og formidlingskanaler. – Musikkfeltet er et åpenbart eksempel på dette. Kanskje billedkunstfeltet har noe å lære?

Inviterer til idémyldring

I 2017 ønsker styret også å gå i dialog med ulike aktører og vil invitere til idémyldring for å utfordre og oppfordre til nytenkning.

– Vi ser kunst av meget høy kvalitet blir produsert av norske kunstnere, men altfor ofte ser vi at verkene har svært kort levetid i offentligheten, sier styremedlem og billedkunstner Trygve Luktvasslimo. – Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Neste søknadsfrist i Fond for lyd og bilde er 9. februar kl. 13

Kontakt

Marit Lehmann

Eivind Slotsvik

Maren Sofie Fjordholm


blog comments powered by Disqus