Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Susanne Sundfør mottok 60 000 kroner til innspilling av nytt album.

Susanne Sundfør mottok 60 000 kroner til innspilling av nytt album.

Fond for lyd og bilde har delt ut midler til billedkunst, musikk, film og scenekunst.

Tildelingene til Fond for lyd og bilde prosjektstøtte billedkunst, fonogram, musikk og styrets pott / diverse søknadene klare. I tillegg er tildelingene til ordningene med løpende friste klare. Dette gjelder markedsføring av musikkutgivelser, markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm og gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Fonogram

Fonogram mottok 474 søknader med en søknadssum på over 36 millioner totalt. Tildelingen endte med 82 tildelinger på til sammen kr 4 690 616.

Utvalget ser tydelig at søknadene har blitt vesentlig bedre i forhold til innhold og vedlegg (lydfiler, CV og prosjektbeskrivelse). Videre gleder de seg over at produktiviteten er høy og kvaliteten jevnt over er god i hele musikk-Norge, og at det er god sjangerspredning i søknadsbunken.

Billedkunst

Constance Tenvik har mottatt kr 100 000 for Myk Harnisk, hennes soloutstilling på Kunstnernes Hus desember 2017.

Billedkunst mottok 78 søknader med en søknadssum på over 7 millioner tilsammen. Det ble 9 tildelinger på til sammen kr 755 854. Utvalget ser et variert uttrykk blant søknadene: lyd- og videoinstallasjoner, videoproduksjoner, lydperformace og en fotografisk artist book. Constance Tenviks kommende utstilling på Kunstnernes Hus og samarbeidsprosjektet NORD som er et lydarbeid med fellesnevneren arktisk økologi er to av prosjektene som får støtte i denne runden.

Musikk

Musikk mottok 290 søknader med en søknadssum på 19 millioner. Det resulterte i 43 tildelinger på til sammen kr 2 609 300. Utvalget presiserer at det i denne runden var det flere svært gode prosjekter bl.a. tre musikksceniske oppsetninger BIT20, Motstrøm og Second Nature.

Tildelinger

Tildelinger til prosjektstøtte for film, scene, tekst og norsk musikk i audiovisuelle produksjoner blir behandlet på styremøte den 23. mai.

Prosjektstøtte

Markedsføring av musikkutgivelser

Markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm

Gjenopptakelse av sceneforestillinger

Kontakt

Eivind Slotsvik

Marit Lehmann


blog comments powered by Disqus