Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Cezinando fikk prosjektstøtte til albumet

Cezinando fikk prosjektstøtte til albumet "Noen ganger og andre". Foto: Eric Cannon

Fond for lyd og bilde delte i styremøte 18. oktober ut midler til ordninger for prosjektstøtte og til markedsføring av musikkutgivelser, markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm samt gjenopptakelse av sceneforestillinger. Her kan du se hvem som fikk støtte.

Prosjektstøtte

På oktobermøtet i Trondheim vedtok styret tildeling av prosjektstøtte til fonogram, tekst, diverse, scene og billedkunst. De resterende ordningene for prosjektstøtte blir vedtatt på styremøtet 7. desember.

Fonogram

Utvalget for fonogram hadde til vurdering 454 søknader med en samlet søknadssum på 33 millioner kroner. Styret stilte til disposisjon nesten fem mill. kroner. Hele 82 søknader fikk støtte denne gangen. Musikkproduksjoner som «Horisonten brenner» med Skambankt fra Rogaland, «Two Worlds» med Ida Jenshus fra Nord Trøndelag, «En ny dag på jorden» med Benny Borg fra Oslo og «Noen ganger og andre» med Cezinando fra Oslo er alle tildelt midler.

Tekstutvikling

99 søknader om støtte til tekstutvikling var kommet inn til denne runden. Styret hadde stilt nesten 1,3 millioner kroner til disposisjon. Midlene ble fordelt på 32 søkere. Blant disse var tekst til musikk «Bare frelsesarmeen vet hvordan jeg har det i desember» av Levi Henriksen fra Hedmark, Filmmanuset «Isfritt» av Are Pilskog til Blåst film fra Møre og Romsdal og scenemanuset «1980 Aker Brygge» av Yngve Sundvor fra Akerhus.

Scenekunst

På scenekunst kom det inn 142 søknader med en samlet sum på 13,3 millioner kroner. Her fikk 25 prosjekter tildeling på litt i overkant av to millioner kroner. Tre av disse var «Tyngde» av Demian Vitanzas Fiksjoner fra Østfold, «Blue bordell» av Lisa Lie/Ponr fra Sør Trøndelag og danseproduksjonen «Soft, Together» av Veronica Molin Bruce fra Oslo.

Billedkunst

Innenfor billedkunst var det 89 søknader. 11 prosjekter ble tildelt til sammen 755 000 kroner. Kunstvideo «Celler og vev» av Mai Hofstad Gunnes fra Oslo og installasjonen «Minidokumentar» av Yngve Holen Heinzerling fra Rogaland var to av de prosjekter som fikk støtte.

Diverse prosjekter

Styret har tildelt tilsammen 590 000 kroner i støtte til diverse prosjekter fordelt på seks søkere. To av disse er utstillingen «Metamorfose» om identitet med Marte Gunnufsen fra Oslo og prosjektet «Released Wasteland» med performancekunstneren Jørgen Frederik Scheel Haarstad fra Vestfold.

Andre støtteordninger

Det ble også delt ut støtte til ordninger med løpende søknadsfrist på styremøtet.

Det er vedtatt tildeling av tilsammen 560 000 fordelt på 15 søkere innenfor markedsføring av musikkutgivelser. Fem søknader er tildelt til sammen 230 000 til markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm og til sammen 330 000 kroner er fordelt på åtte søknader til gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Se tildelingene

Prosjektstøtte

Gjenopptakelse av sceneforestillinger

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Markedsføring av musikkutgivelser

 


blog comments powered by Disqus