Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde

Filmen

Filmen "Tråder" fikk 350 000 i prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde.

Fond for lyd og bilde har fordelt prosjekt- og markedsføringsstøtte. 79 søkere fikk støtte til prosjekter innen film, scene og tekst.

Prosjektstøtte film, tekst og scene

Det hadde kommet inn til sammen 430 søknader om prosjektstøtte til film, tekst og scene i denne søknadsrunden.

160 av disse søknadene gjaldt prosjektstøtte til kort- og dokumentarfilm, 25 fikk tilskudd. Filmen "Tråder" av oscarvinneren Torill Kove, produsert av Mikrofilm, fikk 350 000 og var med Paradox den som fikk størst beløp. Paradox fikk 350 000 i støtte for en dokumentarfilm om Per Fugelli.

Unni Straume, Pål Refsdal og Sverre Waage var tre av de 26 som fikk støtte til tekstutvikling. Det kom inn til sammen 125 søknader til denne ordningen.

For scenekunst kom det inn 145 søknader. Her fikk 28 prosjekter tildeling på litt i overkant av to millioner kroner.

Andre støtteordninger

Det ble også delt ut midler til norsk musikk i audiovisuelle produksjoner. Av 19 søknader fikk fem til sammen kr 350 000.

Det ble også delt ut støtte til markedsføring av musikkutgivelser, markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm og gjenopptakelse av sceneforestillinger

 

Tildelinger

Prosjektstøtte

Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

Gjenopptakelse av sceneforestillinger

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Markedsføring av musikkutgivelser


blog comments powered by Disqus