Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

«The Manila Lover» har fått 300 000 i støtte fra Fond for lyd og bilde. Bildet viser regissør Johanna Pyykkö. Fotograf: Torbjørn Sundal Holen

«The Manila Lover» har fått 300 000 i støtte fra Fond for lyd og bilde. Bildet viser regissør Johanna Pyykkö. Fotograf: Torbjørn Sundal Holen

Kortfilmen «The Manila Lover» er en av 17 filmer som har fått prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde denne runden. Lars er på Filippinene som en flukt fra norske kreditorer. Han satser alt på en ny og spennende relasjon som viser seg å raskt snu hele tilværelsen fullstendig på hodet.

Film, musikk og norsk musikk i audiovisuelle produksjoner

På desembermøtet i Oslo vedtok styret tildeling av prosjektstøtte til film, musikk og ordningen for norsk musikk i audiovisuelle produksjoner.

Utvalget for film hadde til vurdering 117 søknader med en samlet søknadssum på nærmere 23 millioner. Rammen styret hadde stilt til disposisjon var 4 687 000 kroner. Blant de 17 søknader tildelt midler er kortfilmen «The Manila Lover» regi Johanna Pyykkö fra Barbosa film AS og dokumentarfilmen «Jakten på tonetreet» regi Hans Lukas Hansen fra Norsk fjernsyn AS.

Det kom inn 267 søknader om til sammen nærmere 20 millioner til prosjektstøtte musikk. Rammen på 2,86 millioner kroner ble fordelt på 50 søkere. Blant disse er Jaga Jazzist, Erlend Viken Trio, Hanne Kolstø og Broen.

Til ordningen norsk musikk i audiovisuelle produksjoner kom det 22 søknader med en samlet søknadssum på nærmere 2,3 millioner. Styret tildelte tilsammen 350 000 kroner i støtte til 10 søkere. Blant disse er «Apolalypse Nord» av André Bratten fra Ape&Bjørn AS og «Røverdatter (My Heart Belongs to Daddy)» av Hanne Hukkelberg fra Indie film AS  

Støtteordninger med løpende frist

11 søkere hadde søkt om nærmere 600 000 kroner fra markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm. Tilsammen 153 994 kroner ble fordelt på følgende tre søkere «Tråder» fra Mikrofilm AS, «Moldovan Miracle» fra Flimmer film AS og «Det perfekte bildet» fra Pandora film AS.

Det var totalt søkt om nærmere 13,5 millioner til ordningen markedsføring av musikkutgivelser. Av 24 søknader fikk 12 søkere tildelt totalt 476 000 kroner. Blant disse er «Maktlaus» med Daniel Kvammen, «Voldelig lyd» med Honningbarna, «Piano Transformed» med Kjetil Husebø og «Nordic noir» med Mari Samuelsen

Det var søkt om nærmere 1 million kroner til gjenopptakelse av sceneforestillinger. Fire av 11 søknader ble tildelt tilsammen 162 000 kroner. Blant disse er «Kaboom» med Subjazz og «Peer Gynt - God´s Choice - Jorunn Lullau» med kompani13

Neste søknadsfrist

Søknadsfrist for prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde er fredag 2. februar 2018 kl 13:00. Du kan søke om prosjektstøtte her.

Søknader til de løpende ordningene som er mottatt innen 9. januar 2018 blir behandlet på styremøtet 22. februar. De løpende ordningene finner du her.

Neste styremøte

Nytt styre i Fond for lyd og bilde vedtar datoer for styremøter 2018 i januar.

Tildelinger

Kontakt

Sturla Heggdalsvik, 922 49 670

Ida Friis, 21 04 58 58

Eivind Slotsvik, 911 93 301


blog comments powered by Disqus