Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde

Aktuelt

Tildelinger til musikk, scene og film

Filmen

Filmen "Natta pappa henta oss" har fått 80 000 i støtte fra Fond for lyd og bilde.

Dokumentarfilmen «Natta pappa henta oss» er en av fire filmer som har fått støtte fra Fond for lyd og bilde til markedsføring av film. 

Indie Film AS har produsert filmen som er regissør Steffan Strandbergs personlige fortelling om oppveksten hos sin alkoholiserte mor fram til den natta pappaen endelig kom og hentet han og lillebroren. Filmen ble støttet med 80 000. Du kan lese mer om den på Filmwebs sider.

Støtte til markedsføring og gjenopptakelse

Markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm er en av tre ordninger Fond for lyd og bilde fordelte støtte til i styremøtet 22. august. Det ble også delt ut støtte til markedsføring av musikkutgivelser og gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Av 37 søknader til markedsføring av musikkutgivelser fikk åtte søkere til sammen 277 000 kroner. Mikhael Paskalev, Tuvaband og The Holy Mountain er tre av disse.

Det ble også delt ut støtte til gjenopptakelse av sceneforestillinger. Syv av 20 søknader ble tildelt til sammen litt i overkant av 250 000 kroner.

Fokus på markedsføring av billedkunst

Styret i Fond for lyd og bilde har åpnet for at billedkunstnere kan søke støtte til markedsføring når de søker prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde.

– Vi ser at kunstverk av meget høy kvalitet produsert av norske kunstnere altfor ofte har svært kort levetid i offentligheten, sier styremedlem og billedkunstner Trygve Luktvasslimo.

Styret ønsker å motivere norske billedkunstnere til å være mer bevisste på utadrettet formidling av prosjektet sitt. God dokumentasjon og gjennomtenkte valg av kommunikasjonskanaler vil gi kunstneren mer kontroll på presentasjonen av eget kunstverk og kunstnerskap.

Søknadene om støtte til billedkunstprosjekter vil være en viktig kilde til informasjon om hva feltet selv anser som effektive og riktige markedsføringstiltak. Styret vil i tiden fremover spesielt følge med i søknadsbunken for å fange opp disse signalene.

 

Tildelinger

Gjenopptakelse av sceneforestillinger

Markedsføring av kortfilm og dokumentarfilm

Markedsføring av musikkutgivelser


blog comments powered by Disqus