Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Utvalg for kortfilm og dokumentarfilm

Fagutvalget for kortfilm og dokumentarfilm behandler søknader om prosjektstøtte Fond for lyd og bilde.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 05.06.2018

Medlemmer

  • Jo Eldøen, Oslo (Filmforbundet)
  • John Sullivan, Oslo (Norske filmregissører)
  • Dyveke Bjørkly Graver, Oslo (Virke Produsentforeningen)    

Varamedlemmer

  • Mona Johanne Hoel, Oslo (Norske filmregissører)
  • Karen Winther, Oslo (Filmforbundet)
  • Mona Steffensen, Tromsø (Virke Produsentforeningen)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habiltitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde