Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Utvalg for fonogramproduksjon

Fagutvalget for fonogramproduksjon behandler søknader om prosjektstøtte Fond for lyd og bilde.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 05.06.2018

Medlemmer  

  • Tomas Linnes, Oslo (FONO) 
  • Liv Runesdatter, Stavanger (MFO)
  • Sverre Indris Joner, Oslo (MFO)
  • Trude Løken, Lier (IFPI)

Varamedlemmer

  • Kyrre Fritzner, Fredrikstad (Nopa)
  • Natasha Barrett, Oslo (Norsk komponistforening)
  • Iver Sandøy, Bergen (GramArt)
  • Maria Nergård, Oslo (FONO)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habiltitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde