Hopp til innhold
Fond for lyd og bilde

Utvalg for tekst

Fagutvalget for tekst behandler søknader om prosjektstøtte Fond for lyd og bilde.

Publisert 20.10.2012
Sist endret 05.06.2018

Medlemmer

  • Kristin Søhoel, Halden (Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg)
  • Trygve Skaug, Ørje (NOPA)   
  • Jan Trygve Røyneland, Oslo (Dramatikerforbundet)

Varamedlemmer

  • Jon Rognlien, Oslo (Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg)
  • Tonje Unstad, Tromsø (NOPA)
  • Pål Øie, Bergen (Filmforbundet)

Utvalget behandler søknader til: 

Prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde

Styringsdokumenter for utvalget:

Styrets retningslinjer for tildeling av tilskudd (PDF)

Habiltitetsbestemmelser for Norsk kulturråd

Vedtekter for Fond for lyd og bilde (PDF)

Lovdata: Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde