Om Kulturrådet

Fond og avsetninger

Hovedfordeling

Kulturrådet 2017

Norsk kulturfond 894 mill kr
Statens kunstnerstipend 300 mill kr
Fond for lyd og bilde 38 mill kr
Spillemidler museum 26 mill. kr
Kreativ næring 17 mill. kr
Norsk-islandsk kultursamarbeid 1,5 mill. kr