Forskning

Forskning / Fagutvalg

Norsk kulturfond

Forsknings- og utviklingsutvalget

Bevilger midler til forskningssatsninger og gir råd om Kulturrådets forsknings- og evalueringsvirksomhet.

Leder

Jorunn Veiteberg (leder) (f. 1955). Hordaland/Danmark.
Dr.philos. i kunsthistorie,  professor II ved Kunsthøgskolen i Bergen med tilknytning til kuratorstudiet og teoritilbudet for tekstil og keramikk, og gjesteprofessor ved Högskolan fõr design og konsthandverk, Gõteborgs Universitet. Veiteberg er oppnevnt som rådsmedlem for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019.

Medlemmer

Trine Bille (f. 1964) Danmark.
Ph.d. i økonomi, Associate Professor ved Copenhagen Business School, Department of Management, Politics and Philosophy.

Brita Brenna (f. 1963) Oslo.
Professor i museologi, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

Jan Fredrik Hovden (f. 1969) Hordaland.
Dr.polit., førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Knut Ove Eliassen (1959) Sør-Trøndelag.
Professor i litteraturvitenskap, Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Kontakt

Randi Ertesvåg, utvalgssekretær