Forskning

Forskning / Prosjekter

Forskning

Kunst og makt

Seleksjon og forhandling i norsk kunstliv

Kunst! Makt er et tverrfaglig forskningsprosjekt som gjennomføres av Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo i samarbeid med Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning.

Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan maktfordelinger og maktforhold oppstår, styrkes og svekkes i norske kunstfelt i dag. Begreper som "makt og kunstens autonomi" og "kvalitetsforståelser" angir hovedfokus i prosjektet.

Spesielt skal prosjektet studere utviklingstrekk i eksterne relasjoner mellom kunstfeltene og de kulturpolitiske og kulturøkonomiske institusjonene i Norge. Fire kunstfelt skal undersøkes i et komparativt perspektiv: scenekunst, litteratur, musikk og billedkunst.

Prosjektet finansieres av Norsk kulturråd, Norges Forskningsråd og Fritt Ord.

Publikasjoner tilhørende prosjektet

Mer informasjon

Prosjektets hjemmeside