Forskning

Forskning / Prosjekter

Forskningsprosjekt

Litteratur i digitale omgivelser

"Litteratur i digitale omgivelser" skal undersøke hvordan digitaliseringen preger det litterære uttrykket, hvordan de kunstneriske produksjonsbetingelsene endres, hvordan leserens erfaringer forandrer seg og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for det litterære systemet generelt.

De siste årene har digitaliseringen av kulturlivet begynt å sette sitt preg også på det skjønnlitterære feltet. Dette vil på sikt kunne føre til store endringer i hvordan litteraturen produseres, distribueres, formidles og leses. Nye litterære former vil kunne oppstå, mens etablerte former vil endre karakter. Utviklingen vil kunne få store konsekvenser for både forlagene, bokhandlene, bibliotekene og de ulike støtteordningene. "Litteratur i digitale omgivelser" skal undersøke hvordan digitaliseringen preger det litterære uttrykket, hvordan de kunstneriske produksjonsbetingelsene endres, hvordan leserens erfaringer forandrer seg og hvilke konsekvenser dette vil kunne få for det litterære systemet generelt.

Følg prosjektet på forskningsbloggen til Øyvind Prytz.

Mål

Prosjektet har som mål å kartlegge og undersøke:

  • Hva skjer med litteraturen når kulturen digitaliseres? Hvilke nye former vil kunne vokse frem, og hvordan påvirkes de gamle?
  • Hvordan preges litteraturen av den digitale teknologien, og hvordan preges forfatterne av å skrive innenfor rammene av en digital kultur?
  • Hvordan vil leseropplevelsen endre seg?
  • Hvilke muligheter og utfordringer åpner digitaliseringen for når det gjelder produksjon, distribusjon og formidling av litteratur?
  • Hvilke konsekvenser vil digitaliseringen kunne ha for forlagene, bokhandlene, bibliotekene og støtteordningene?   

Deltakere

Prosjektleder: Øyvind Prytz, forsker i FoU-seksjonen.
Referansegruppe: Terje Hillesund, Universitetet i Stavanger og Ellen Aslaksen, Kulturrådet.

Publikasjoner

Resultatene fra forprosjektet er publisert på papir og som ebok i Kulturrådets rapportserie. Rapporten kan bestilles fra Fagbokforlaget eller lastes ned her:   

Litteratur i digitale omgivelser