Forskning

Forskning

Aktuelt

- Stor verdiskaping på kunstområdene

Marit Roland: Paper Drawing # 17. Onoma, Fiskars (FI), 2016. Copyright: Marit Roland

Marit Roland: Paper Drawing # 17. Onoma, Fiskars (FI), 2016. Copyright: Marit Roland

Tirsdag 12. desember lanseres Kunst i tall 2016 av Kulturrådet. Rapporten presenterer nye nasjonale omsetningstall for musikk, litteratur, visuell kunst og scenekunst.

Årets rapport viser at omsetningen i disse fire kunstbransjene i Norge til sammen var på 13,7 milliarder kroner i 2016. Dette inkluderer tall fra kategoriene salgsinntekter, fremføring/visningsinntekter og vederlags- og opphavsrettslige inntekter.

- Kulturrådet er stolte av å kunne presentere den årlige bransjestatistikken for kulturfeltet. En av Kulturrådets hovedoppgaver er å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. Da er det avgjørende at vi har god oversikt og innsikt i utviklingen innen de ulike kunstretningene. Andre vil også kunne dra nytte av tallene, bransjestatistikken er et viktig kunnskapsgrunnlag for både kulturaktører og for beslutningstagere, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen.

Den samlede omsetningen i litteraturbransjen var på 6,1 milliarder. Musikkbransjen omsatte for 4,4 milliarder, den visuelle kunstbransjen 2,2 milliarder og scenekunst omsatte for 1 milliard i 2016.

- Tallene viser oss at det skjer en stor verdiskaping på de ulike kunstområdene. Den totale omsetningen vokser for hvert år. Dette speiler nordmenns kulturinteresse, og ikke minst den sterke kvaliteten på norsk kunst og kultur som vi også ser i søknadsbunkene til våre tilskuddsordninger, sier kulturrådsdirektøren.

Last ned rapporten her.

Musikk

I 2016 opplevde musikkbransjen i Norge en sterk vekst. Den samlede omsetningen økte fra 3,9 milliarder i 2015 til 4,4 milliarder i 2016. En vekst tilsvarende 12 prosent. Dette er den sterkeste veksten som er målt siden 2013.

Konsertinntektene utgjorde den største andelen av omsetningen i musikkbransjen. Litt over halvparten av omsetningen kommer fra konsertvirksomhet. De samlede inntektene på konsertfeltet utgjorde til sammen 2,3 milliarder i 2016, en økning på hele 21 prosent fra året før.

Litteratur

Den samlede omsetningen i den norske litteraturbransjen var på 6,1 milliarder i 2016.

Inntekter fra salg av bøker står for den klart største delen av den totale omsetningen i den norske litteraturbransjen. Inntekter fra salg av bøker utgjorde 5,9 milliarder i 2016. I 2013 utgjorde inntektene fra salget av bøker 6,1 milliarder kroner. Inntekter fra salg av bøker er dermed noe redusert, og i gjennomsnitt har inntektene i denne kategorien sunket med 1 prosent årlig siden 2013.

Statistikken viser videre at den norske litteraturbransjen har et svært sterkt hjemmemarked, mens eksportvirksomheten står for en relativt liten del av inntektene. Eksportinntektene har imidlertid økt med 13 prosent årlig i gjennomsnitt siden 2013. Inntekter fra forlagenes direkteeksport til utenlandske forhandlere har økt fra 49 millioner i 2013 til 84 millioner i 2016. Dette utgjør en gjennomstnittlig årlig vekst på 20 prosent.

Visuell kunst

Den samlede omsetningen i den visuelle kunstbransjen var på 2,2 milliarder i 2016. Den totale omsetningen har gjennomsnittlig økt med 12 prosent årlig siden 2014, da omsetningen var på 1,7 milliarder. Av den samlede omsetningen stod inntekter fra salg av visuell kunst for den klart største delen. Inntektene fra salg utgjorde 2 milliarder i 2016, mot 1,8 milliarder i 2015. Dette tilsvarer en årlig vekst på 13 prosent.

Både import og eksport av visuell kunst utgjør en betydelig andel av omsetningen i den visuelle kunstbransjen, og dette understreker hvor viktig internasjonal handel er for denne bransjen. Av inntektene fra salg av kunst, utgjorde eksportinnektene 594 millioner kroner i 2016, og den årlige eksportveksten ligger på 36 prosent. Det er disse eksportinntektene som driver veksten i den visuelle kunstbransjen fra 2015 til 2016, ettersom inntektene i det norske markedet har sunket med 2 prosent i samme periode.

Scenekunst

Den samlede omsetningen i scenekunstbransjen var på 1 milliard i 2016. Av de samlede inntektene utgjorde inntekter fra salg av billetter til scenekunstforestillinger  99 prosent av de samlede inntektene. Vederlagsinntektene i bransjen lå på 5,5 millioner, og utgjør dermed 1 prosent av de samlede inntektene.

Om Kunst i tall 2016

Kulturrådet har de siste fem årene publisert en årlig bransjestatistikk. Hensikten er å få frem data som kan belyse hva som kjennetegner omsetningen i de ulike kunstområdene, og hvordan de ulike delene av disse områdene utvikler seg over tid. Modellen for målingene er utviklet i tett samarbeid med bransjenes organisasjoner og aktører, og baserer seg på bransjenes egne tall.

- Det at vi har denne statistikken for fem år, gjør oss enda bedre i stand til å se utviklingstrekk i feltet og å lære av disse, sier Danielsen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet, og gjennomføres av Rambøll Management Consulting.

- Statistikken gir mange interessante tall knyttet til omsetningen i de fire kunstbransjene. I litteratur- og musikkstatistikken får vi for eksempel noen konkrete indikatorer for hvordan digitalisering påvirker bransjene: Tallene viser at inntektene fra salg av litteratur og musikk i digitale formater øker på bekostning av inntektene fra salg av litteratur og musikk i fysiske formater, sier Holden Halmrast, prosjektansvarlig i Rambøl.

Her kan du lese rapporten:

 

Kontaktpersoner:

Hanne Holden Halmrast, prosjektansvarlig i Rambøll, tlf: 470 69 858

Ingunn Eriksen, kommunikasjonsdirektør Kulturrådet, ingunn.eriksen@kulturradet.no, tlf: 48137234

 


blog comments powered by Disqus