Forskning

Forskning

Aktuelt

Digital litteratur - ikke bare e-bok

Michael Johansson, Dawn, 2013 © Michael Johansson / BONO 2013 Fra utstillingen Familiar Abstractions i Vigeland-museet, 2013 Foto: © Michael Johansson

Michael Johansson, Dawn, 2013 © Michael Johansson / BONO 2013 Fra utstillingen Familiar Abstractions i Vigeland-museet, 2013 Foto: © Michael Johansson

Hvordan påvirkes litteraturen av den digitale utviklingen? Kulturrådet retter blikket mot konsekvensene for det litterære uttrykket. Den 20. juni lanseres rapporten "Litteratur i digitale omgivelser."

Høsten 2012 satt Kulturrådet i gang forskningsprosjektet «Litteratur i digitale omgivelser». Målet var å kartlegge hvordan litteraturen og det litterære landskapet preges av digitaliseringen. Det er den første rapporten fra dette prosjektet som nå lanseres. Rapporten er skrevet av litteraturviter Øyvind Prytz.

Teksten og leseropplevelsen

De offentlige diskusjonene om digitaliseringen av litteraturen har i de senere årene i stor grad handlet om bokbransjens utfordringer. Litteratur i digitale omgivelser fokuserer derimot på de tre sentrale instansene forfatter, tekst og leser. Selv om også bransjerelaterte spørsmål blir kommentert, ligger vekten på spørsmål av typen: Hva skjer med de litterære formene når omgivelsene digitaliseres? Hvordan forandres forfatternes skrivemåter? Hvordan preges lesernes erfaringer?

 - Det er på tide å rette blikket mot de estetiske konsekvensene av digitaliseringen og jeg tror det er viktig med et bredt perspektiv i undersøkelsen. Digitaliseringen av litteraturen handler ikke bare om e-boken. I rapporten undersøker jeg blant annet hvordan skriveteknologien setter spor etter seg i litteraturen, jeg ser på hvilke nye litterære former som er i ferd med å vokse frem, jeg ser på bruken av sosiale medier, og jeg undersøker leserens rolle og lesingens form i en digital kontekst, forteller Prytz.

Litteratur i digitale omgivelser presenterer statusen for digitale publikasjoner i Norge i 2013, den diskuterer noen av mer prinsipielle problemstillingene som knytter seg til digitalisering av litteraturen, og den rommer en rekke referanser til ulike aktuelle kunnskapskilder. Slik fungerer rapporten både som en introduksjon til feltet, og som et grunnlag for videre diskusjon og forskning.

Lanseringsseminar

Kulturrådet inviterer til lanseringsseminar for rapporten torsdag 20. juni.

Program

12.00 – 12.30: Enkel lunsj
12.30 – 12.40: Velkommen v/ forskningsleder Ellen Aslaksen
12.40 – 13.10: Presentasjon av Litteratur i digitale omgivelser ved forsker Øyvind Prytz
13.10 – 13.40: Kommentar ved professor Jill Walker Rettberg (Universitetet i Bergen)
13.40 – 13.50: Kaffe
13.50– 14.45: Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres?

I panelet: Harald Ofstad Fougner (Gyldendal), Karin Haugen (Klassekampen), Audun Mortensen (forfatter), Kristine Tofte (forfatter og blogger), Arne Vestbø (Kulturrådet). Ordstyrer er Hilde Østby.

14.45 – 15.00:  Mottakelse i bakgården

Lenker

Meld deg på lanseringsseminaret

Les mer om prosjektet Litteratur i digitale omgivelser

Pressemelding om publikasjonen "Litteratur i digitale omgivelser"

Kontaktpersoner

Marianne Berger Marjanovic
Øyvind Prytz


blog comments powered by Disqus