Forskning

Forskning

Aktuelt

Skal evaluere satsing på digital infrastruktur

Bilde fra Digitalt Museum: Romsås Lekesenter, 1975. Fotograf: Paul A. Røstad / DEXTRA Photo

Bilde fra Digitalt Museum: Romsås Lekesenter, 1975. Fotograf: Paul A. Røstad / DEXTRA Photo

Kulturrådet vil evaluere sin satsing på digital infrastruktur for museer, og inviterer nå til anbudskonkurranse med søknadsfrist 17. februar.

Kulturrådet har siden 2007 etablert samarbeid med Norsk Folkemuseum og Lillehammer Museum og gitt økonomisk støtte til utvikling av digital infrastruktur og digitale tjenester gjennom deres selskap KulturIT ANS. Dette har vært Kulturrådets hovedsatsing på det digitale feltet for museene. Med utgangspunkt i denne satsingen vil Kulturrådet iverksette en evaluering som særlig fokuserer på Kulturrådets bidrag til utvikling av digital infrastruktur for museer i perioden 2007-2013.

Hensikten med evalueringen er å øke Kulturrådets kunnskap om utvikling av digital infrastruktur for museumssektoren med tanke på videre støtte til dette området. Evalueringen skal også bidra med kunnskap til KulturIT og til museenes eget utviklingsarbeid.

Kulturrådet inviterer nå til anbudskonkurranse om evalueringsoppdraget, som nå er kunngjort i Doffin.no og TED, med søknadsfrist 17. februar.

Dokumentene kan også lastes ned her:

Konkurransegrunnlag (pdf)

Kravspesifikasjon (pdf)

Tildelingslister 2007-2013 (xls)

Kontraktsmal (doc)

Kontaktpersoner

Marianne Berger Marjanovic, marianne.berger.marjanovic@kulturradet.no
Kontaktperson for spørsmål angående anbudskonkurransen: Jan Erik Sæther Ask, jan.erik.ask@kulturradet.no


blog comments powered by Disqus