Forskning

Forskning

Pressemelding

Nytt perspektiv på litteraturen og det digitale

Michael Johansson, Dawn, 2013 © Michael Johansson / BONO 2013 Fra utstillingen Familiar Abstractions i Vigeland-museet, 2013 Foto: © Michael Johansson

Michael Johansson, Dawn, 2013 © Michael Johansson / BONO 2013 Fra utstillingen Familiar Abstractions i Vigeland-museet, 2013 Foto: © Michael Johansson

Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres? Kulturrådet inviterer til rapportlansering og paneldebatt den 20. juni.

- Rapporten "Litteratur i digitale omgivelser" er en kartlegging av digitaliseringens betydning for utviklingen av litteraturen. Det handler kort sagt om hva som skjer når de digitale teknologiene inntar skrivingen, formidlingen og lesingen av litterære tekster, sier rapportens forfatter, Øyvind Prytz.  

Rapporten undersøker hvordan den digitale teknologien på ulike måter setter spor etter seg i litteraturen, hvordan forfatterne opplever at skriveprosessen preges av digitaliseringen, hvordan de sosiale mediene bidrar til å forandre det litterære landskapet, men også hvordan digitalisering preger leseropplevelsen. Studien tematiserer skjønnlitteraturen spesielt, og Prytz har blant annet intervjuet sentrale norske forfattere som Tomas Espedal, Carl Frode Tiller, Kristine Tofte og Audun Mortensen.

- De offentlige debattene om digitaliseringen av litteraturen har i stor grad handlet om de omliggende strukturene, det vil si bokbransjen, bibliotekene og de offentlige støtteordningene. Disse debattene har vært viktige, men ikke desto mindre har de skjøvet fokuset bort fra selve litteraturen. Det viktigste spørsmålet har blitt glemt: Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres? Rapporten viser at digitaliseringen har store konsekvenser ikke bare for de litterære formene, men også for forfatternes arbeidsmåter og for lesernes erfaringer, sier Øyvind Prytz.

Rapporten retter i hovedsak blikket mot de estetiske konsekvensene av digitaliseringen, og bringer dermed et nytt perspektiv inn i spørsmålet om litteraturen og det digitale.

"Litteratur i digitale omgivelser"er et resultat av en forskningssatsing initiert av Kulturrådet.

Lenke til "Litteratur i digitale omgivelser"

Lenke til prosjektsiden

Lanseringsseminar torsdag 20. juni i auditoriet i Militærhospitalet, Grev Wedels plass, Oslo.

Program:

12.00 – 12.30: Enkel lunsj

12.30 – 12.40: Velkommen

12.40 – 13.00: Presentasjon av Litteratur i digitale omgivelser ved forsker Øyvind Prytz

13.00 – 13.30: Kommentar ved professor Jill Walker Rettberg (Universitetet i Bergen)

13.30 – 13.45: Kaffe

13.45 – 14.45: Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres?

I panelet: Harald Ofstad Fougner (Gyldendal), Karin Haugen (Klassekampen), Audun Mortensen (forfatter), Kristine Tofte (forfatter), Arne Vestbø (Kulturrådet).

Ordstyrer: Hilde Østby

14.45: Mottakelse i bakgården

Kontaktpersoner

Øyvind Prytz, 21045962 / 97089903

Marianne Berger Marjanovic, 21045896


blog comments powered by Disqus